Gymnasiale uddannelser

Der findes fire forskellige gymnasiale uddannelser med hver sin profil. 

Når du vil starte på en gymnasial uddannelse

Læs mere om adgangskrav og optagelse, fag, studieretninger og meget mere.

Om de gymnasiale uddannelser

Video om vejen gennem htx, hhx, stx eller hf.

Et værktøj til dig, der skal til at vælge gymnasial uddannelse.

Teknisk studentereksamen med tekniske og naturvidenskabelige fag samt kommunikation og it.

Merkantil studentereksamen med fag inden for især økonomi, handel og sprog.

Almen studentereksamen med en fag inden for naturvidenskab, humaniora og samfund.

Hf er målrettet dig, der vil læse videre på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi.