Artikel

Ansøgning til ungdomsuddannelse fra 10. klasse

Skal dit barn søge gymnasium, hf eller erhvervsuddannelse? Få mere at vide om ansøgningen her.

Når dit barn går i 10. klasse, har du som forælder ansvaret for dit barns ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse.

I videoen fortæller eVejleder Dorthe Krogh om, hvordan ansøgning til ungdomsuddannelserne foregår. 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesønsker

Dit barn skal først beslutte hvilke uddannelsesønsker, han/hun vil skrive på ansøgningen.

Et uddannelsesønske er en uddannelse kombineret med en skole. Dit barn kan afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Det er vigtigt at tænke over prioriteringen. Den kan få indflydelse på hvilken uddannelse eller skole, dit barn ender med at blive optaget på.  

Dit barns uddannelsesønsker kan omfatte både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Læs om, hvad dit barn skal tage stilling til inden ansøgningen til de forskellige uddannelser: Forbered ansøgningen.

Uddannelsesparathed

Senest 10. januar har dit barn fået en uddannelsesparathedsvurdering. Det er skolens og vejlederens vurdering af, om dit barn er parat til at begynde på en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

I kan se på Optagelse.dk, hvilke uddannelser dit barn er vurderet parat eller ikke-parat til.  

Uddannelsesparat

Dit barn søger som førsteprioritet en uddannelse, som han/hun er vurderet uddannelsesparat til. Ansøgningen vil automatisk blive sendt til denne uddannelse, når du underskriver senest 1. marts.

Ikke-uddannelsesparat

Dit barn ønsker som førsteprioritet en uddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til. I skal kontakte vejlederen på skolen. Det er vejlederen, som sender ansøgningen videre til uddannelsen. Som forælder skal du underskrive ansøgningen senest 1. marts. 

Endelig vurdering 

Bemærk, at dit barn vil få en endelig uddannelsesparathedsvurdering i slutningen af skoleåret. Det er den endelige vurdering, som har betydning for dit barns optagelse på uddannelsen.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

Dit barn skal opfylde adgangskravene for at kunne optages direkte på uddannelsen, dvs. uden at skulle til optagelsesprøve eller samtale.

Det betyder bl.a., at han/hun skal:

  • Vurderes uddannelsesparat ved den endelige uddannelsesparathedsvurdering, samt
  • Opfylde adgangskravene til den uddannelse, han/hun har ønsket.

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskravene til uddannelsen, kan han/hun i de fleste tilfælde søge ind via en optagelsesprøve og -samtale. 

Se adgangskrav

Adgangskravene til gymnasial uddannelse, hf og erhvervsuddannelse er forskellige. 

Se kravene og læs om mulighederne, hvis dit barn ikke opfylder dem:

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser

Grafisk oversigt over adgangskrav

Se en grafisk oversigt over adgangskravene og ansøgningsprocessen:

Adgangskrav fra 9. klasse til erhvervsuddannelse 

Adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse

Uddannelsesparathed

Se betingelserne for at blive vurderet uddannelsesparat:

Uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse

Vejledning til ansøgningen

I udfylder ansøgningen på Optagelse.dk. Når ansøgningen er klar, skal du som forælder underskrive den via NemID og dermed afsende den.

Hvis dit barn som førsteprioritet vælger en uddannelse, som han/hun er vurderet ikke-uddannelsesparat til, vil I få hjælp til ansøgningen af vejlederen på dit barns skole.

Ansøgningsfristen er 1. marts. 

Vejledning

På Optagelse.dk finder I en vejledning i at udfylde ansøgningen. I behøver ikke logge ind på optagelse.dk for at se vejledningen.

Se Optagelse.dk-søg ungdomsuddannelse eller 10. klasse

Under "Hjælp til at udfylde ansøgningen" kan I både se video og læse, hvordan I skal gøre.

Studievalgsportfolio

Hvis dit barn søger erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, skal I vedhæfte afrapporteringsskemaet til dit barns studievalgsportefolio til ansøgningen. 

Læs om studievalgsportfolio.

Besked om optagelse

Når du har underskrevet ansøgningen, bliver den sendt til den uddannelse, I har skrevet som førsteprioritet.

Den endelige besked om optagelse får dit barn først, når han/hun har været til 10. klasseprøverne eller evt. til en optagelsprøve eller -samtale.

Få overblik over forløbet, fra I har afsendt ansøgningen, til dit barn får besked om optagelse. Læs Efter ansøgningen er sendt.

Tilmelding til andre aktiviteter

Måske har I aftalt med vejlederen på skolen, at dit barn skal i gang med andre aktiviteter eller forløb efter 10. klasse. Det kan fx være, at dit barn er blevet målgruppevurderet til Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Vejlederen sørger for at skrive aftalerne ind i dit barns uddannelsesplan. 

Læs om Forberedende Grunduddannelse (FGU). 

Se viden.stil.dk om tilmelding til Andre aktiviteter