gymnasiale uddannelser
Artikel

Biologi på de gymnasiale uddannelser

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

Hvordan er celler bygget op? Hvorfor har vi brug for kulhydrater, fedtstoffer og proteiner? Hvad er et økosystem? Og hvordan virker enzymer? Det er blot et par af de spørgsmål, du bliver klogere på med biologi i gymnasiet. 

Overordnet lærer du at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode samt at gennemføre observationer og undersøgelser. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • menneskets fysiologi
  • cellers opbygning, funktion og evolution
  • genetikkens molekylære og cellulære grundlag
  • respiration, fotosyntese og gæring
  • økologi, herunder undersøgelse af et økosystem
  • evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø
  • enzymers opbygning og funktion


Forskel på C-, B- og A-niveau
På C-niveau arbejder du med faget på et overordnet plan og bliver introduceret for de mest grundlæggende elementer og emner i biologiens verden. Du lærer at udføre enkle eksperimenter. Med biologi på B-niveau kommer du mere i dybden med faget, og du vil også blive præsenteret for nye emner i forhold til C-niveau. Samtidig bliver eksperimenterne sværere. På A-niveau hæves niveauet yderligere, og der støder også flere emner til. Samtidig forventes det, at du arbejder mere selvstændigt med dine undersøgelser og observationer.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Det eksperimentelle arbejde fylder ca. 20 procent af uddannelsestiden.

Eksamen
C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve
B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve
A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig og skriftlig prøve

Faget indgår som adgangskrav til nogle videregående uddannelser
Biologi på enten C-, B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser – primært inden for det naturvidenskabelige område. Det betyder, at der er flere videregående uddannelser, hvor du skal have biologi på enten C-, B- eller A-niveau for at kunne søge optagelse. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har biologi.

Du kan altid tage faget senere som supplering. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor det pågældende fag er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med biologi
Biologi C er obligatorisk på htx. Biologi C er ligeledes obligatorisk på hf, som en del af den naturvidenskabelige faggruppe. På stx kan du vælge biologi som et af de to naturvidenskabelige fag på C-niveau. Læs mere:

Stx: Biologi A, biologi B, biologi C
Htx: Biologi B, biologi C
Hf-enkeltfag: Biologi C
Hf: Naturvidenskabelig faggruppe

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider. Det har dog ingen betydning for din videregående uddannelse, hvorvidt du har haft biologi B på fx stx eller htx.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på.

Obligatorisk på en række eux-uddannelser
Biologi er desuden obligatorisk på en række eux-uddannelser. En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse. Læs mere om eux.