enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Biologi C - hf-enkeltfag

I biologi C beskæftiger du dig bl.a. med levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.

Fakta

Navn:
Biologi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Bioteknologi
  • Fysiologi
  • Økologi


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C i bilag 7 hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. august 2022
16. december 2022
Biologi C, HFE Dagundervisning 8920 Randers NV
*
8. august 2022
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
9. august 2022
13. december 2022
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2022
4. december 2022
Biologi C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
15. august 2022
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
15. august 2022
31. december 2022
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
17. august 2022
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
7. november 2022
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
7. november 2022
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2023
31. december 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
1. januar 2023
30. juni 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
1. januar 2023
30. juni 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 4900 Nakskov
*
2. januar 2023
17. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
2. januar 2023
26. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
2. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
2. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
3. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
4. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2023
18. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
9. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8920 Randers NV
*
9. januar 2023
9. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
11. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
16. januar 2023
15. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2000 Frederiksberg
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
17. januar 2023
11. maj 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
30. januar 2023
12. maj 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
17. marts 2023
4. december 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. august 2023
15. juni 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2023
30. november 2023
Biologi C, HFE Fjernundervisning 6200 Aabenraa
*
10. august 2023
5. december 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2023
5. december 2023
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. januar 2024
18. maj 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C