enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Biologi C - hf-enkeltfag

I biologi C beskæftiger du dig bl.a. med levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.

Fakta

Navn:
Biologi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Bioteknologi
  • Fysiologi
  • Økologi


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C i bilag 7 hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. marts 2024
31. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
8. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
8. august 2024
12. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
27. juni 2025
Biologi Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
5. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
12. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
29. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
19. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
13. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
13. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
14. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
3. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
15. august 2024
13. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. august 2024
29. november 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
26. august 2024
2. december 2024
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. april 2024
23. maj 2024
OBU - AMA Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
14. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
12. marts 2024
1. april 2024
Kommunikation i praksis del 1 af 3 Dagundervisning 9760 Vrå
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
19. maj 2025
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
8200 Aarhus N
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Biologi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C