enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Biologi C - hf-enkeltfag

I biologi C beskæftiger du dig bl.a. med levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.

Fakta

Navn:
Biologi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Undervisningen giver dig mulighed for at reflekterer over etiske problemstillinger, bl.a. i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I biologi på C-niveau lærer du at indhente biologisk information fra forskellige kilder og vurdere materialets kvalitet. Du lærer også at foretage systematiske observationer og indsamle data både i laboratoriet og i felten.

Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau, der svarer til niveauet fra grundskolen.

De indsamlede data lærer du at beskrive, analysere og forklare ved hjælp af figurer og relevante forklaringsmodeller. Du lærer desuden at opstille enkle hypoteser som udgangspunkt for biologiske eksperimenter og at formidle dine resultater af eksperimentelt arbejde.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • Cellebiologi
  • Makromolekyler
  • Enzymer
  • Biokemiske processer
  • Genetik
  • Bioteknologi
  • Fysiologi
  • Økologi


Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, bl.a. projektarbejde, og en del af undervisningen foregår som eksperimentelt arbejde. I løbet af kurset skal du udarbejde et antal rapporter og/eller projektprodukter. En eller flere rapporter kan afløses af andre produktformer.

It indgår som redskab i undervisningen i forbindelse med bl.a. databehandling i regneark, informationssøgning og skriftlig fremstilling.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve.

Prøven sker på grundlag af en opgave. Opgaven indeholder en overskrift og præciserende underspørgsmål samt kendt og ukendt bilagsmateriale, hvori det eksperimentelle arbejde og projektarbejdet indgår.

Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for biologi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for biologi C i bilag 7 hf-e på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
30. marts 2020
2. december 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. maj 2020
15. juni 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
26. maj 2020
31. december 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
10. august 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
8. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2020
8. december 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5620 Glamsbjerg
*
10. august 2020
4. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
17. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2020
15. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
11. august 2020
22. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
12. august 2020
4. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
4. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
27. november 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
13. august 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
14. august 2020
4. december 2020
Biologi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
17. august 2020
16. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
30. november 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
17. august 2020
27. november 2020
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
19. august 2020
18. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2020
11. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
14. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5800 Nyborg
*
21. oktober 2020
12. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2021
15. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2021
30. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2021
15. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
4. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
20. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2670 Greve
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Aftenundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
11. januar 2021
12. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
11. januar 2021
20. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 8700 Horsens
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2000 Frederiksberg
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
28. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. januar 2021
21. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 4300 Holbæk
*
12. januar 2021
6. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 4690 Haslev
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
18. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
19. januar 2021
18. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
20. januar 2021
19. maj 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
1. marts 2021
2. december 2021
Biologi C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
9. august 2021
24. juni 2022
Biologi C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2021
22. december 2021
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
18. maj 2022
Biologi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C