højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Naturvidenskabelige faggruppe - hf

Faget er tværfagligt og består af en kombination af biologi, geografi og kemi.

Fakta

Navn:
Naturvidenskabelige faggruppe - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du får indsigt i naturvidenskabens metoder, og hvordan de bruges til at opnå forståelse af fænomener i naturen og af samspillet mellem mennesket og dets omgivelser.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Den naturvidenskabelige faggruppe – hf er et tværfagligt fag, der giver indblik i sammenhænge mellem naturvidenskab, teknologi og samfund. Faggruppen omfatter fagene biologi C, geografi C og kemi C.

Du lærer om naturvidenskabens metoder, dvs. på den ene side teorier og modeller og på den anden side observationer og eksperimenter, samt om sammenhængene mellem teori og praksis.

Du vil komme til at arbejde med emner fra biologi, geografi og kemi samt med fællesfaglige forløb, som giver en sammenhængende indsigt i problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold fra omverdenen og den aktuelle debat.

Du vil få erfaring med, hvordan man systematisk indsamler, behandler og formidler naturvidenskabelig information, fx opstiller enkle hypoteser, udfører eksperimenter og foretager observationer.

Du vil også lære at forholde dig kritisk og konstruktivt til anvendelse af naturvidenskab, ligesom du vil blive trænet i at udtrykke dig fagligt præcist både mundtligt og skriftligt.

Du får fx undervisning inden for følgende emneområder:

  • fællesfaglige emner (fx naturvidenskaben i hverdagen, sundhed, miljø, ressourceudnyttelse)
  • biologi (fx DNA, celler, bioteknologi, organsystemer, økologiske processer)
  • geografi (fx klima, naturbetingede ressourcer, befolkningsforhold)
  • kemi (fx organiske og uorganiske stoffer, kemiske reaktioner)

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, eksperimentelt arbejde og projekter. Der vil være et introduktionsforløb og mindst to fællesfaglige forløb. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde og skal bl.a. som grundlag for eksamen udarbejde et afsluttende skriftlige produkt .

Der bruges it-baseret udstyr bl.a. i form af undevisningsprogrammer, programmer til moddellering og visualisering og opsamling og behandling af data.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve i to dele.

Under første del skal du kort præsentere dit afsluttende skriftlige produkt og uddybe udvalgte områder.

Der afholdes en intern mundtlig flerfaglig prøve og efter udtræk en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag biologi, geografi og kemi.

Eksamen i den flerfaglige prøve varer samlet ca. 24 minutter, og der gives ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for den naturvidenskabelige faggruppe er 225 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for den naturvidenskabelige faggruppe på hf er 225 timer fordelt på 1. år. Faggruppen er obligatorisk.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for naturvidenskabelig faggruppe hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
31. maj 2022
31. juli 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
1. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. august 2022
2. december 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
4. august 2022
2. december 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
4. august 2022
2. december 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
5. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 3400 Hillerød
*
8. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2022
13. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6200 Aabenraa
*
8. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
8. august 2022
13. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6100 Haderslev
*
8. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
8. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2022
26. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 6700 Esbjerg
*
9. august 2022
11. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8800 Viborg
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2022
18. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
12. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2022
17. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
10. august 2022
17. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
10. august 2022
17. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5960 Marstal
*
10. august 2022
30. november 2022
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 8700 Horsens
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
16. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
10. august 2022
30. juni 2023
NF HF2 Dagundervisning 7700 Thisted
*
10. august 2022
30. juni 2023
NF HF2 Dagundervisning 7700 Thisted
*
10. august 2022
30. juni 2023
NF HF2 Dagundervisning 7700 Thisted
*
10. august 2022
30. juni 2023
NF HF2 Dagundervisning 7700 Thisted
*
10. august 2022
30. juni 2023
NF HF2 Dagundervisning 7900 Nykøbing M
*
11. august 2022
2. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
2. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
2. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
2. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
2. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
11. august 2022
17. maj 2023
Naturvidenskabelig faggruppe, HF2 Dagundervisning 1120 København K
*
15. august 2022
13. juni 2023
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2023
17. maj 2024
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2023
17. maj 2024
Naturvidenskabelig faggruppe , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C