To kvinder cykler ned ad Strøget
Artikel

Nordisk ansøger: Sådan søger du uddannelse i Danmark

Der gælder særlige forhold, når du søger ind på en videregående uddannelse i Danmark med en adgangsgivende eksamen fra et nordisk land.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra Island, Norge, Sverige eller Finland – eller fra Grønland og Færøerne - og ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, skal du være opmærksom på flere forhold.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Regler for optagelse

Når du søger optagelse på et studie i Danmark, kan du søge på to måder:

Gennem kvote 1 eller kvote 2.  

Ansøgere vurderes på forskellig måde i de to kvoter.

Kvote 1

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen.

Du ansøger på grundlag af det karaktergennemsnit, der står på dit første eksamensbevis.

På Eksamenshåndbogen på det danske Uddannelses- og Forskningsministeriums hjemmeside kan du undersøge, hvad dit karaktergennemsnit svarer til i Danmark.

Se omregningstabeller til den danske karakterskala

Når du har omregnet, kan du undersøge, hvad det adgangsgivende karaktergennemsnit (adgangskvotienten) i kvote 1 var på uddannelsen i den seneste optagelsesrunde:

Søg på en uddannelse for at se de specifikke tal for ansøgere og adgangskvotienter

Når du søger i kvote 1, skal du selv uploade dit eksamensbevis under bilag på Optagelse.dk.

Læs mere om optagelsesregler i kvote1

Kvote 2

Kvote 2 giver dig mulighed for at blive vurderet på andre kvalifikationer end kun karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen.

Når du søger i kvote 2, bliver du også vurderet i kvote 1, hvis din gymnasiale eksamen kan omregnes til et dansk karaktergennemsnit.

Uddannelser med optagelsesprøver har kun optag i kvote 2.

Det enkelte uddannelsessted fastlægger selv de kriterier, som de bruger i udvælgelsen af kvote 2-ansøgere. Tjek derfor grundigt hvert uddannelsessteds krav til dokumentation af kvote 2-aktiviteter.

Hvis du søger i kvote 2, skal dokumentation uploades til din ansøgning under bilag på Optagelse.dk. Her skal du også uploade en motiveret ansøgning, hvis uddannelsen stiller krav om det.

Læs mere om optagelsesregler i kvote 2

Ansøgningsfrister

Ansøgere fra Grønland og Færøerne

For ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland og Færøerne:

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland eller Island

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island vurderes på samme grundlag som danske ansøgere.

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, uanset om du søger i kvote 2 eller kvote 1.

Adgangskrav

Du kan søge ind på en videregående uddannelse i Danmark med en gymnasial eksamen fra et af de nordiske lande.

Har du ikke en gymnasial eksamen, kan der være andre muligheder for optagelse på videregående uddannelser i Danmark. En erhvervsuddannelse kan eksempelvis være adgangsgivende til nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Specifikke adgangskrav

Flere af uddannelserne har specifikke adgangskrav. Det betyder, at du skal have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Desuden kan der også være krav om bestemte karakterer i bestemte fag.

De specifikke adgangskrav er angivet i danske fagniveauer. Det kan fx være dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, matematik på A-niveau mv.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder de specifikke adgangskrav, skal du henvende dig til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

Sammenligning af fagniveauer

På Eksamenshåndbogen på det danske Uddannelses- og Forskningsministeriums hjemmeside kan du undersøge, hvad dit karaktergennemsnit svarer til i Danmark.

Omregn dit karaktergennemsnit til den danske 7-trinsskala

Hvis du mangler fag

Hvis du mangler et eller flere af de krævede fag, kan du tage dem som gymnasiale enkeltfag.

Du kan benytte det danske suppleringssystem til at tage manglende fag. Det kaldes gymnasial supplering. 

Læs mere om gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Krav om dansk på A-niveau

Søger du en dansksproget uddannelse, forventes det, at du kan dansk, både mundtligt og skriftligt.

Dansk på A-niveau er et specifikt adgangskrav på dansksprogede universitetsuddannelser, men universiteterne kan have forskellig praksis i forhold til dette adgangskrav. På flere universiteter er sprogkravet opfyldt ved, at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau, men det er ikke tilfældet alle steder.

Du kan undersøge reglerne på universiteternes egne hjemmesider, hvor de fleste universiteter har en oversigt over de nordiske landes fagniveauer sammenlignet med de danske.

Ansøgning på Optagelse.dk

Du søger om optagelse på danske videregående uddannelser på hjemmesiden Optagelse.dk:

Du skal sende en ansøgning til hvert af de uddannelsessteder, du ønsker at søge optagelse på. Du kan i alt sende op til 8 ansøgninger.

Du kan søge fra 1. februar.

Søg på Optagelse.dk

Ansøgningsfrist

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Kvote 1: Ansøgningsfristen afhænger af, hvilket land du har taget din gymnasiale eksamen i.

Læs mere i afsnittet 'Ansøgningfrist' længere oppe i artiklen.

Ansøgning uden dansk ID

I Danmark bruger vi en digital løsning – MitID – til at dokumentere, hvem vi er, når vi fx søger ind på en uddannelse, eller når vi skal underskrive dokumenter digitalt. Men det er også muligt at søge ind uden MitID.

Læs mere om, hvordan du søger videregående uddannelse

Prioritering af ansøgninger

På Optagelse.dk skal du lave en prioritering af dine ansøgninger.

Din 1. prioritet er den uddannelse, du helst vil optages på, din 2. prioritet den, du derefter ønsker osv. Du får højest tilbudt én studieplads på den højest mulige prioritet. 

Du kan ændre i din prioritering frem til 5. juli kl. 12.

Læs mere om prioritering af ansøgninger

Svar på ansøgning

Du får svar på din ansøgning til videregående uddannelse den 26. juli.

Uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt, får du kun ét svar. Du får enten tilbudt en plads på en søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Du skal bekræfte tilbuddet om studieplads

Hvis du får tilbudt en studieplads, skal du inden en bestemt dato svare ja tak eller nej tak til tilbuddet. Hvis du ikke svarer inden denne tidsfrist, mister du studiepladsen.

I svaret på din ansøgning kan du se, hvordan og hvornår du senest skal svare.

Særligt til ansøgere fra Grønland

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, der har et karaktergennemsnit på mindst 6,0, kan under visse betingelser optages uden om adgangsbegrænsningen på en uddannelse inden for en af følgende kategorier:

  • Bacheloruddannelse
  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Kunsthåndværkeruddannelse eller videregående kunstnerisk uddannelse

Det kan du læse mere om på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Særregler om optagelse af ansøgere fra Grønland på en videregående uddannelse

Få mere at vide

Nogle universiteter har information rettet mod udenlandske eller nordiske ansøgere.

Læs mere på:

Study in Denmark 

Du kan også læse mere om at søge uddannelse, at studere og at bo i Danmark på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside:

Study in Denmark