Artikel

Sådan søger du videregående uddannelse

Fra 1. februar kan du søge om optagelse på videregående uddannelser på Optagelse.dk.

Du skal logge på Optagelse.dk med NemID eller MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer.

Hele ansøgning udfyldes digitalt og du kan logge ind, lige så mange gange du vil. På den måde kan du lave dine ansøgninger i flere trin.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen. Se ansøgningsfristerne nedenfor.

Fold alle afsnit ud

Inden du søger

Optagelse.dk er stedet, hvor du ansøger om optagelse på uddannelser.

Optagelse.dk er ikke stedet, hvor du finder ud af, hvilke uddannelser du skal søge. Det kan du bruge UddannelsesGuiden til.

I tvivl om dit valg?

Hvis du er helt på bar bund, kan du starte med at læse artiklen I tvivl om dit valg af videregående uddannelse? Den kommer omkring en række af de mest almindelige spørgsmål om uddannelsesvalg og giver råd om, hvordan du kommer videre.

Du kan også bruge inspirationsværktøjer som Adgangskortet eller Studievælgeren. Hvis du vil sammenligne uddannelser i forhold til fx uddannelseskvalitet, det sociale studiemiljø, løn, ledighed eller frafald, kan du bruge Uddannelseszoom.

Endelig kan du læse om uddannelser, der har særlig interesse - søg dem alfabetisk, eller find dem under de enkelte uddannelseskategorier under Videregående uddannelser. I uddannelsesartiklerne kan du bl.a. se adgangskrav og tjekke adgangskvotienterne i kvote 1 fra sidste optagelse.

Mere om optagelsesreglerne

Under temaerne Optagelse i kvote 1 og Optagelse i kvote 2 kan du læse mere om optagelsesregler. Under temaet Generelle regler for optagelse kan du læse om prioritering, standby, dispensation mv.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dette, så din ansøgning bliver så kvalificeret som muligt.

Ansøgningsfrister

De almindelige ansøgningsfrister er den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1, og den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2.

Søg inden den 5. juli, når du:

 • har en dansk gymnasial eksamen og skal vurderes på baggrund af dit karaktergennemsnit

Søg inden den 15. marts, når du:

 • har brug for at blive vurderet på andet end blot dit gymnasiale karaktergennemsnit
 • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
 • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
 • har været optaget på den samme uddannelse tidligere, men ikke har bestået første studieår. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet (genoptagelse)
 • søger en uddannelse, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
 • søger dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge direkte hos uddannelsesstedet. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

International gymnasial eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, skal du stadig søge senest 15. marts, kl. 12.00, men vil blive vurderet i kvote 1. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark og for nordiske ansøgere.

Overhold ansøgningsfristen

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Dine muligheder for at ændre din ansøgning

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til 5. juli kl. 12.00 foretage følgende ændringer på Optagelse.dk:

 • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
 • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på uddannelsesstedets hjemmeside)
 • Slette ansøgninger til uddannelser, du ikke længere ønsker at søge

Ansøgning med NemID eller MitID

Du skal søge om optagelse på Optagelse.dk.

Hvis du har dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID eller MitID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit NemID eller MitID til at underskrive dine ansøgninger digitalt.

Underskriv inden ansøgningsfristen

Det er vigtigt, at du digitalt har godkendt og underskrevet hver af dine ansøgninger med NemID eller MitID inden ansøgningsfristen.

Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Eksamensbeviser

Har du taget din gymnasiale eksamen i Danmark, vil dit eksamensbevis som udgangspunkt være tilgængeligt på Optagelse.dk, og du skal ikke selv uploade det. Det samme er tilfældet for gymnasiale fag taget som supplering eller hf-enkeltfag. 

Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med din gymnasiale uddannelse eller supplering, efter at du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviserne er korrekte.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis. Er din gymnasiale eksamen gennemført før 2004 (eller 2005 for hf), eller er din eksamen fra udlandet, skal du selv uploade dit bevis.

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Hvis du ikke har NemID eller MitID

Hvis du ikke har NemID, kan du gratis bestille den på www.nemid.nu. På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du logger ind på Optagelse.dk.

Ansøgning uden NemID eller MitID

Selv om du ikke har dansk CPR-nummer og NemID/MitID, skal du stadig søge om optagelse på Optagelse.dk. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal uploade dit eksamensbevis, og at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt.

Du skal i stedet underskrive den underskriftside, der genereres, når du har godkendt din ansøgning på Optagelse.dk og indsende den direkte til uddannelsesstedet uden om Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at uddannelsesstedet modtager underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Langt de fleste uddannelsessteder modtager den underskrevne underskriftside per mail eller via upload.

Eneste mulighed for ikke at søge digitalt er at søge de enkelte uddannelsesinstitutioner om en særlig tilladelse til at søge på papir. Men det er kun muligt, hvis institutionen vurderer, at du ikke kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du logger ind på Optagelse.dk.

Prioritering

Du kan søge op til 8 videregående uddannelser, men kan højst kan blive tilbudt én studie- eller standby-plads. Det er derfor afgørende, hvordan du prioriterer dine ansøgninger. Du kan prioritere om helt frem til 5. juli kl. 12.00. Det gælder også for ansøgninger, som du har godkendt og underskrevet.

Hvis du fortryder en uddannelse, du har søgt, kan du slette din ansøgning på Optagelse.dk helt frem til 5. juli kl. 12.00.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du ændrer prioritering eller sletter en ansøgning.

Bilag

Al dokumantation skal uploades på Optagelse.dk. Det er muligt at uploade og tilknytte bilag til en ansøgning, som du allerede har godkendt og underskrevet. Det gør du under fanen “bilag” på Optagelse.dk.

Der kan være stor forskel på, hvornår uddannelsesstederne senest vil modtage bilag. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer det enkelte uddannelsessteds frister for upload af bilag. Det gør du på uddannelsesstedets hjemmeside.

Det er dit eget ansvar, at alle krævede bilag er uploadet og tilknyttet din ansøgning inden for fristerne.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du tilføjer bilag til en ansøgning.

Student i år

Du kan godt udfylde og underskrive en ansøgning på Optagelse.dk, selvom du først bliver færdig med din gymnasiale uddannelse til sommer.

Det er særlig vigtigt, hvis du vil søge en uddannelse i kvote 2, hvor ansøgningsfristen er den 15. marts inden kl. 12. Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig, efter at du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Dit eksamensresultat vil ikke fremgå af selve din ansøgning, men uddannelsesstedet registrerer det, så snart dit eksamensbevis er automatisk tilføjet.

På Viden.stil.dk kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du søger inden, du er færdig med din gymnasiale eksamen.

Vejledning

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk.

Har du brug for personlig vejledning i forhold til dit uddannelsesvalg, kan du kontakte vejlederne ved eVejledning eller Studievalg Danmark.

 • eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Skype og webinarer  – dag, aften og weekend
 • Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.