Artikel

Sådan søger du videregående uddannelse

Optagelse.dk åbner 1. februar for ansøgning om optagelse på videregående uddannelser.

Du skal logge på Optagelse.dk med MitID, hvis du har et dansk CPR-nummer.

Hele ansøgning udfyldes digitalt og du kan logge ind, lige så mange gange du vil. På den måde kan du lave dine ansøgninger i flere trin.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen. Se ansøgningsfristerne længere nede på siden.

Fold alle afsnit ud

Inden du søger

Optagelse.dk er stedet, hvor du ansøger om optagelse på uddannelser.

Find ud af, hvilken uddannelse du vil søge

Optagelse.dk er ikke stedet, hvor du finder ud af, hvilke uddannelser du skal søge. Det kan du bruge UddannelsesGuiden til. 

Hvis du er helt på bar bund, kan du starte med at læse artiklen I tvivl om dit valg af videregående uddannelse? 

Den kommer omkring en række af de mest almindelige spørgsmål om uddannelsesvalg og giver råd om, hvordan du kommer videre.

Sæt dig ind i optagelsesreglerne

Under temaerne Optagelse i kvote 1 og Optagelse i kvote 2 kan du læse mere om optagelsesregler.

Under temaet Generelle regler for optagelse kan du læse om prioritering, standby, dispensation mv.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dette, så din ansøgning bliver så kvalificeret som muligt.

Sæt dig ind i, hvordan du udfylder din ansøgning

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk. 

Her kan du også se, hvordan du gør, hvis du vil ændre din ansøgning, eller hvis en anden skal udfylde din ansøgning (fuldmagt).

Læs mere

Ansøgningsfrister

De almindelige ansøgningsfrister er den 5. juli kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 1, og den 15. marts kl. 12.00, hvis du søger gennem kvote 2.

Søg inden den 5. juli

Når du har en dansk gymnasial eksamen og skal vurderes på baggrund af dit karaktergennemsnit.

Søg inden den 15. marts

Når du: 

  • har brug for at blive vurderet på andet end blot dit gymnasiale karaktergennemsnit
  • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
  • har en udenlandsk adgangsgivende gymnasial eksamen, herunder også en International Baccalauteate (IB) fra enten Danmark eller udlandet
  • har været optaget på den samme uddannelse tidligere, men ikke har bestået første studieår. Det gælder for samme uddannelse alle steder i landet (genoptagelse)
  • søger en uddannelse, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale
  • søger dispensation i forhold til kandidatregel, karakterkrav eller justering af karaktergennemsnit

Genindskrivning

Hvis du har været optaget på den samme uddannelse tidligere og har bestået minimum første studieår, skal du søge optagelse direkte hos uddannelsesstedet. Genindskrivningsreglerne gælder for samme uddannelse alle steder i landet. Undersøg i god tid ansøgningsfristen på det ønskede uddannelsessted.

International gymnasial eksamen

Hvis du har en international/udenlandsk gymnasial eksamen, der kan omregnes til den danske karakterskala, vil du blive vurderet i kvote 1, men du skal du stadig søge senest 15. marts inden kl. 12.00. Det gælder fx for IB-ansøgere fra Danmark og for nordiske ansøgere.

Overhold ansøgningsfristen

Det er vigtigt at overholde ansøgningsfristen, ellers kommer du ikke i betragtning. Søg derfor i god tid.

Ansøgning med MitID

Hvis du har dansk cpr-nummer, skal du bruge MitID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger MitID til at underskrive dine ansøgninger digitalt.

Underskriv inden ansøgningsfristen

Det er vigtigt, at du digitalt har godkendt og underskrevet hver af dine ansøgninger med MitID inden ansøgningsfristen.

Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Eksamensbeviser

Har du taget din gymnasiale eksamen i Danmark, vil dit eksamensbevis som udgangspunkt være tilgængeligt på Optagelse.dk, og du skal ikke selv uploade det. Det samme er tilfældet for gymnasiale fag taget som supplering eller hf-enkeltfag. 

Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig med din gymnasiale uddannelse eller supplering, efter at du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviserne er korrekte.

Du skal kontakte den skole, hvor du har taget din eksamen, hvis du har et nyere bevis, der ikke vises på Optagelse.dk, eller hvis der er fejl i dit eksamensbevis. Er din gymnasiale eksamen gennemført før 2004 (eller 2005 for hf), eller er din eksamen fra udlandet, skal du selv uploade dit bevis.

Danske beviser, der er udstedt fra 1. maj 2021 og frem, er kun gyldige i ansøgningen i digital form. Dem kan du derfor ikke selv uploade.

Læs mere

Ansøgning uden MitID

Selv om du ikke har dansk CPR-nummer og MitID, skal du stadig søge om optagelse på Optagelse.dk. Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal uploade dit eksamensbevis, og at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt.

Du skal underskrive den underskriftside, der genereres, når du godkender din ansøgning på Optagelse.dk, og sende den direkte til uddannelsesstedet uden om Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at uddannelsesstedet modtager underskriftsiden inden ansøgningsfristen. Langt de fleste uddannelsessteder modtager den underskrevne underskriftside på mail eller via upload.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du logger ind på Optagelse.dk.

Læs mere

Prioritering

Du kan søge op til 8 videregående uddannelser, men får højst tilbudt én studie- eller standby-plads. Det er derfor afgørende, hvordan du prioriterer dine ansøgninger. Du kan prioritere om helt frem til 5. juli kl. 12.00. Det gælder også for ansøgninger, som du har godkendt og underskrevet.

Hvis du fortryder en uddannelse, du har søgt, kan du slette din ansøgning på Optagelse.dk helt frem til 5. juli kl. 12.00.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du ændrer prioritering eller sletter en ansøgning.

Læs mere

Bilag

Al dokumentation skal uploades på Optagelse.dk. Det er muligt at uploade og tilknytte bilag til en ansøgning, som du allerede har godkendt og underskrevet. Det gør du under fanen “bilag” på Optagelse.dk.

Der kan være stor forskel på, hvornår uddannelsesstederne senest vil modtage bilag. Husk derfor at undersøge frister for upload af bilag på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside. Det er dit ansvar, at alle krævede bilag er uploadet og tilknyttet din ansøgning inden fristen.

Du kan læse mere om upload af bilag på Viden.stil.dk.

Læs mere

Upload af bilag (viden.stil.dk)

Student i år

Du kan godt udfylde og underskrive en ansøgning på Optagelse.dk, selvom du først bliver færdig med din gymnasiale uddannelse til sommer.

Det er særlig vigtigt, hvis du vil søge en uddannelse i kvote 2, hvor ansøgningsfristen er den 15. marts inden kl. 12. Dit eksamensbevis bliver automatisk tilføjet til din ansøgning, hvis du bliver færdig, efter at du har underskrevet ansøgningen og før den 5. juli. Du skal selv tjekke, at beviset er korrekt.

Dit karaktergennemsnit vil ikke fremgå af selve din ansøgning, men uddannelsesstedet registrerer det, så snart dit eksamensbevis er automatisk tilføjet.

På Viden.stil.dk kan du se, hvad du skal være opmærksom på, når du søger inden, du er færdig med din gymnasiale eksamen.

Læs mere

Hvordan får jeg eksamensbeviset med i min ansøgning? (viden.stil.dk)

Vejledning

Du kan få vejledning om uddannelsesvalg og ansøgning til de videregående uddannelser hos vejlederne ved eVejledning og Studievalg Danmark. Vejlederne kan hjælpe dig med at få overblik og idéer til dit uddannelsesvalg.

eVejledning tilbyder vejledning på telefon, chat, mail, Zoom samt digitale oplæg – dag, aften og weekend. 

Studievalg Danmark tilbyder vejledning i deres 7 vejledningscentre rundt i landet - og på telefon og Zoom og webinarer.

Læs mere

Er du i tvivl om dit uddannelsesvalg?

Se dine muligheder for at få personlig vejledning.

Online om optagelsen

Hør om optagelse, svar og ledige pladser

Live i nat kl. 00-02 på Zoom

Svar på optagelse - er du i tvivl?

Deltag i et digitalt oplæg lørdag den 27/7 fra kl. 10-11 og hør om dine muligheder for at svare ja eller nej, søge ledige pladser eller lave noget helt andet det kommende år.