Artikel

Sådan søger du videregående uddannelse

På grund af COVID-19 var fristen for ansøgning i kvote 2 udsat til den 22. marts kl. 12.00.

Du kan læse mere om COVID-19 og videregående uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Fra 1. februar kan du søge om optagelse på videregående uddannelser på Optagelse.dk. Ansøger du med NemID, skal du udfylde hele din ansøgning digitalt.

Du skal være opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen. Se ansøgningsfristerne nedenfor.

Uanset om du bruger NemID eller ej, kan du logge ind, lige så mange gange du vil. På den måde kan du lave dine ansøgninger i flere trin.

Fold alle afsnit ud

Inden du søger

Optagelse.dk er stedet, hvor du ansøger om optagelse på uddannelser.

Optagelse.dk er ikke stedet, hvor du finder ud af, hvilke uddannelser du skal søge. Det kan du bruge UddannelsesGuiden til.

I tvivl om dit valg?

Hvis du er helt på bar bund, kan du starte med at læse artiklen I tvivl om dit valg af videregående uddannelse? Den kommer omkring en række af de mest almindelige spørgsmål om uddannelsesvalg og giver råd om, hvordan du kommer videre.

Du kan også bruge inspirationsværktøjer som Adgangskortet eller Studievælgeren. Hvis du vil sammenligne uddannelser i forhold til fx uddannelseskvalitet, det sociale studiemiljø, løn, ledighed eller frafald, kan du bruge UddannelsesZoom.

Endelig kan du læse om uddannelser, der har særlig interesse - søg dem alfabetisk, eller find dem under de enkelte uddannelseskategorier under Videregående uddannelser. I uddannelsesartiklerne kan du bl.a. se adgangskrav og tjekke adgangskvotienterne i kvote 1 fra sidste optagelse.

Mere om optagelsesreglerne

Under temaerne Optagelse i kvote 1 og Optagelse i kvote 2 kan du læse mere om optagelsesregler. Under temaet Generelle regler for optagelse kan du læse om prioritering, standby, dispensation mv.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i dette, så din ansøgning bliver så kvalificeret som muligt.

Frister

Ansøgningsfrist for kvote 1: 5. juli kl. 12.00

  • Fristen gælder for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)

 

Ansøgningsfrist for kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 var fristen for ansøgning på grund af COVID-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

Fristen gælder for ansøgere, der:

  • har brug for at blive vurderet på andet end blot gymnasialt karaktergennemsnit
  • har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen, fx en erhvervsuddannelse eller enkelte hf-fag
  • søger optagelse på uddannelser, hvor adgangskravet er en bestået optagelsesprøve og/eller optagelsessamtale

Ansøgere i kvote 2 bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Undersøg disse kriterier på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside i god tid før ansøgningsfristen.

 

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. OBS: I 2020 var fristen for ansøgning på grund af COVID-19 udsat til 22. marts kl. 12.00.

  • Fristen gælder for ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen, herunder også en International Baccalaureate (IB) fra enten Danmark eller udlandet

 

Dine muligheder for at ændre din ansøgning

Efter at du har underskrevet din ansøgning, kan du frem til 5. juli kl. 12.00 foretage følgende ændringer på Optagelse.dk:

  • Ændre i din prioriteringsrækkefølge
  • Uploade bilag (husk at undersøge frister for dokumentation på uddannelsesstedets hjemmeside)
  • Slette ansøgninger til uddannelser, du ikke længere ønsker at søge

Ansøgning med NemID

Du skal søge om optagelse på Optagelse.dk.

Hvis du har dansk cpr-nummer, skal du bruge NemID, når du søger på Optagelse.dk. Du bruger dit NemID til at underskrive dine ansøgninger digitalt.

Det er vigtigt, at du digitalt har godkendt og underskrevet hver af dine ansøgninger med NemID inden ansøgningsfristen. Det er underskriftstidspunktet, der afgør, om du har søgt rettidigt.

Har du taget din gymnasiale eksamen i Danmark, vil dit eksamensbevis som udgangspunkt være tilgængeligt på Optagelse.dk, og du skal ikke selv uploade det. Det samme er tilfældet for gymnasiale fag taget som supplering eller hf-enkeltfag. Hvis dine eksamensbeviser ikke fremgår af Optagelse.dk, er det vigtigt, at du selv uploader dem.

Hvis du ikke har NemID, kan du gratis bestille den på www.nemid.nu. På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du logger ind på Optagelse.dk.

Ansøgning uden NemID

Selv om du ikke har NemID, skal du stadig søge om optagelse på Optagelse.dk. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt.

Du skal i stedet printe en underskriftside, der genereres, når du har godkendt din ansøgning på Optagelse.dk. Den skal du underskrive i hånden og indsende direkte til uddannelsesstedet uden om Optagelse.dk. Det er dit ansvar, at uddannelsesstedet modtager underskriftsiden inden ansøgningsfristen.  Langt de fleste uddannelsessteder modtager den underskrevne underskriftside per mail.

Eneste mulighed for ikke at søge digitalt er at søge de enkelte uddannelsesinstitutioner om en særlig tilladelse til at søge på papir. Men det er kun muligt, hvis institutionen vurderer, at du ikke kan benytte den digitale selvbetjeningsløsning.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du logger ind på Optagelse.dk.

Prioritering

Du kan søge op til 8 videregående uddannelser, men kan højst kan blive tilbudt én studie- eller standby-plads. Det er derfor afgørende, hvordan du prioriterer dine ansøgninger. Du kan prioritere om helt frem til 5. juli kl. 12.00. Det gælder også for ansøgninger, som du har godkendt og underskrevet.

Hvis du fortryder en uddannelse, du har søgt, kan du slette din ansøgning på Optagelse.dk helt frem til 5. juli kl. 12.00.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du ændrer prioritering eller sletter en ansøgning.

Bilag

Det er muligt at uploade og tilknytte bilag til en ansøgning, som du allerede har godkendt og underskrevet. Det gør du under fanen “bilag” på Optagelse.dk.

Der kan være stor forskel på, hvornår uddannelsesstederne senest vil modtage bilag. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer det enkelte uddannelsessteds frister for upload af bilag. Det gør du på uddannelsesstedets hjemmeside.

Det er dit eget ansvar, at alle krævede bilag er uploadet og tilknyttet din ansøgning inden for fristerne.

På Viden.stil.dk kan du se en vejledning til, hvordan du tilføjer bilag til en ansøgning.

Student i år

Hvis du først afslutter din gymnasiale eksamen i år, og du kun vil søge en videregående uddannelse i kvote 1, kan du med fordel vente med at underskrive din kvote 1-ansøgning på optagelse.dk, til du har fået dit endelige eksamensbevis.

Hvis du vil søge en uddannelse i kvote 2, kan du godt gøre det, men dit eksamensbevis ligger af gode grunde ikke på optagelse.dk, når du underskriver din ansøgning. Det vil så kræve, at du inden den 5. juli kl. 12.00 logger dig ind på Optagelse.dk igen og tjekker for nye eksamensbeviser efter din afsluttende eksamen. Dit eksamensresultat vil ikke fremgå af selve din ansøgning, men uddannelsesstedet kan se det på eksamensbeviset, som de får som nyt bilag, når du har godkendt det.

På Viden.stil.dk kan du se vejledning til, hvordan du tjekker for nyt eksamensbevis på Optagelse.dk.

Vejledning

På Viden.stil.dk finder du en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning på Optagelse.dk.

Har du brug for personlig vejledning i forhold til dit uddannelsesvalg, kan du kontakte eVejledning eller Studievalg.

  • eVejledning tilbyder vejledning via chat, telefon og e-mail – dag, aften og weekend. 
  • Studievalg giver dig mulighed for at få vejledning ansigt til ansigt.