Prioritering af ansøgninger
Artikel

Prioritering

Når du søger mere end én videregående uddannelse på Optagelse.dk, skal du prioritere dine ansøgninger.

Du får højst tilbudt én plads på en uddannelse den 26. juli. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til, hvilken uddannelse du helst vil optages på og prioriterer den som nummer 1. Den uddannelse, du næsthelst vil optages på, skal du prioritere som nummer 2 og så videre. Du må søge op til 8 uddannelser i prioriteret rækkefølge.

Prioritering af dine uddannelser

Når du søger en videregående uddannelse, sættes den automatisk ind i en prioriteringsrækkefølge. Du kan ændre i rækkefølgen, så mange gange du vil, inden den 5. juli kl. 12.00, som er ansøgningsfristen for kvote 1. Du kan frit ændre prioritetsrækkefølgen af dine uddannelser, uanset om de er søgt i kvote 1 eller 2. På Viden.stil.dk kan du se, hvordan du ændrer i dine prioriteringer.

Fra den 5. juli kl. 12.00 kan du ikke ændre i din prioriteringsrækkefølge eller slette ansøgninger. Det er derfor vigtigt, at du inden dette tidspunkt har tjekket din prioritetsrækkefølge, så du er sikker på, at det er den rette prioritering og de rette uddannelser, du har søgt.

Vigtigt:

Du skal prioritere dine ansøgninger, efter hvad du helst vil optages på, og ikke efter hvad du tror, du lettest kan blive optaget på.

Behandling af dine ansøgninger

Når uddannelsesstederne behandler din ansøgning, har det nummer, du har valgt at prioritere uddannelsen, ingen betydning. Alle ansøgninger bliver behandlet ens, uanset hvilket prioritetsnummer ansøgningen har. Uddannelsesstederne vurderer kun din ansøgning ud fra dine kvalifikationer. Det betyder, at ansøgerne i kvote 1 altid vurderes ud fra gennemsnittet fra den gymnasiale uddannelse, mens ansøgerne i kvote 2 vurderes ud fra de kvote 2-kriterier, der gælder på de enkelte uddannelser.

Ansøgerne vurderes altså i forhold til hinanden og ikke ud fra deres prioriteringsrækkefølge. Hvis du er så kvalificeret, at du kan optages på flere uddannelser, vil det være din højest prioriterede uddannelse, som du den 26. juli modtager tilbud om en studieplads fra.

Du får ikke et tilbud fra lavere prioriterede uddannelser, selv om du er kvalificeret til optagelse der. Den studieplads, du var kvalificeret til på en lavere prioritet, tilbydes til en anden ansøger, fordi du kan optages på en højere prioritet. Siger du nej til en studieplads, tilbydes du derfor ikke en plads på en lavere prioriteret uddannelse.

Vær altså opmærksom på følgende:

  • Hvis du har søgt en uddannelse som fx 2. prioritet, har det ikke betydning for, hvordan din ansøgning behandles
  • Uddannelsesstederne må ikke behandle din 8. prioritetsansøgning anderledes end din 1. prioritetsansøgning
  • Har du søgt mere end én uddannelse, betyder det ikke, at din chance for at blive optaget på din 1. prioritet bliver mindre, så søg trygt mere end én uddannelse
  • Dine chancer for optagelse på din 1. prioritet forøges ikke ved, at du kun har én prioritering

Det er altid din aktuelle prioriteringsrækkefølge på Optagelse.dk, der tæller.

Spørgsmål til prioritering?

Se to film, hvor en vejleder svarer på et par af de oftest stillede spørgsmål om prioritering i forbindelse med ansøgning til videregående uddannelse.

 

Digitalt oplæg - Bliv klar til kvote 2

Skal du søge i kvote 2? Er du i tvivl om hvordan du griber det an?

Tilmeld dig vores oplæg

Workshop om motiveret ansøgning

Deltag i workshop og kom godt i gang med din motiverede ansøgning til kvote 2.

Læs mere og tilmeld dig