Underskriftside
Artikel

Underskriftside

Søger du optagelse på videregående uddannelse uden dansk cpr.nummer og NemID, skal du sende en underskrevet underskriftside til hver uddannelse, du søger.

Først når uddannelsesstederne har modtaget din underskriftside, kan de hente din ansøgning fra optagelse.dk. Uddannelsesstederne skal have modtaget underskriftsiden inden ansøgningsfristen.

Fold alle afsnit ud

Hvem har ansøgningsfrist hvornår?

15. marts kl. 12.00 er ansøgningsfrist for:

 • Kvote 2-ansøgere
 • Ansøgere med et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen (fx eud)
 • Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
 • Ansøgere til uddannelser, der optager via en prøve eller en samtale

5. juli kl. 12.00 er ansøgningsfrist for:

 • Ansøgere med en dansk gymnasial uddannelse, der søger optagelse i kvote 1 

Sådan gør du

Det er vigtigt, at du husker at gøre følgende:

 • Du skal sende én underskriftside pr. uddannelse, du søger, til det uddannelsessted, der udbyder uddannelsen
 • Hvis du søger flere uddannelser på samme uddannelsessted, skal du sende flere underskriftsider
 • Underskriftsiden må ikke oploades på optagelse.dk, men skal sendes separat på e-mail eller med brev, hvis uddannelsesstedet ikke modtager på e-mail
 • For at hente underskriftsiden, skal du klikke på knappen Godkend og underskriv
 • Underskriv underskriftsiden – du kan printe, underskrive eller tage et billede af underskriftsiden, eller du kan underskrive direkte i fx Adobe Reader
 • Send underskriftsiden til uddannelsesstedet på mail eller med post
 • Du skal selv uploade dine eksamensbeviser og anden dokumentation på optagelse.dk
 • Du skal selv undersøge ansøgningsfrist for opload af bilag og dokumentationskrav på uddannelsesstedernes hjemmeside

Læs mere om underskriftside for dig uden NemID på Viden.stil.dk.

Optagelse.dk kan du ændre i din prioriteringsrækkefølge, slette ansøgninger og oploade bilag inden den 5. juli kl. 12.00.

Uddannelsessteder, der vil modtage underskriftsiden pr. mail

Nedenstående uddannelsessteder modtager underskriftside på mail:

Universiteter

Københavns Universitet: optagelse@ku.dk (Universitetet modtager kun pr. e-mail)

Aarhus Universitet: upload på siden https://bachelor.au.dk/en/signaturepage/

Aalborg Universitet: bacheloroptag@aau.dk

Copenhagen Business School: bacheloradmission@cbs.dk

Syddansk universitet: admission@sdu.dk

Danmarks Tekniske Universitet, DTU: optagelse@adm.dtu.dk

IT-Universitetet: sap@itu.dk

Roskilde Universitet: matriklen@ruc.dk

Professionshøjskoler

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

Københavns Professionshøjskole (tidl. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC): optagelse@kp.dk

Professionshøjskolen Absalon:

VIA University College: studieplads@via.dk

University College Lillebælt, professionshøjskole og erhvervsakademi: optagelseshotline@ucl.dk

University College Syd: vejledning@ucsyd.dk

University College Nordjylland:

Erhvervsakademier

Copenhagen Business Academy: upload siden på https://www.cphbusiness.dk/ansoegere/saadan-soeger-du-sommer/upload-dokumenter-sommer 

Københavns Erhvervsakademi: applicant@kea.dk

Erhvervsakademi MidtVest: upload siden på https://www.eamv.dk/kontakt/upload-sikker-information

Erhvervsakademi Sjælland: apply@zibat.dk

Erhvervsakademi Dania:

Erhvervsakademi Kolding, IBA: Optagelse på dansksprogede uddannelser: optag@iba.dk, optag på internationale uddannelser:  apply@iba.dk

Erhvervsakademi SydVest: optag@easv.dk

Erhvervsakademi Aarhus: Uploades på https://www.baaa.dk/programmes/guidelines-on-how-to-apply/signature-page/

Maskinmesterskoler

Københavns Maskinmesterskole: adm@msk.dk

Martec: bov@martec.dk

Fredericia Maskinmesterskole: aru@fms.dk

Aarhus Maskinmesterskole: aams@aams.dk

Andre uddannelsesinstitutioner

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering: Ba-optagelse@kadk.dk

Designskolen Kolding: optagelse@dskd.dk

Arkitektskolen Aarhus: Du skal uploade underskriftsiden på https://application.aarch.dk/optagelse-upload-signature-paper/

Den Frie Læreskole i Ollerup: dfl@dfl-ollerup.dk