civilingeniør i kemi
Kandidatuddannelse

Kemi (civilingeniør)

På kandidatuddannelsen bygger du oven på din viden og dine færdigheder inden for kemi samt kemiske og bioteknologiske processer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi
Type:
Kandidatuddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Der undervises bl.a. i videregående fysisk kemi og kemiteknik, risikoanalyse og kemometri, og du vil arbejde med analyse, udvikling og produktion af fx plantemedicin, fødevarer, medicin eller renere energi.

Som færdiguddannet civilingeniør i kemi kan du arbejde med forskning, udvikling og produktion i kemiske og bioteknologiske virksomheder eller i levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På civilingeniøruddannelsen i kemi går du mere i dybden inden for det kemiske fagområde. Du arbejder med planlægning, udvikling og kontrol af kemiske processer bl.a. inden for miljø, energiforsyning samt medicinal- og fødevareindustrien.

Du vil kunne arbejde med uorganiske og organiske materialer som fx glas og keramik eller med kulhydrater og naturlige eller syntetiske polymerer, fx til brug i medicinalindustrien.

Du lærer også at lede arbejdet i et laboratorium og at udvikle og validere analytiske målemetoder.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og øvelser.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et større videnskabeligt arbejde, specialet, der tager ½ år og giver titlen cand.polyt. eller cand.scient.

Ved AAU udbydes uddannelsen kun på engelsk. Ved SDU foregår en stor del af undervisningen på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Chemistry (Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan være forskel i adgangskravene på de enkelte universiteter. Se adgangskravene under de enkelte uddannelsessteder nedenfor.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aalborg.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU kan du læse til civilingeniør i kemi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge mellem følgende fagprofiler:

  • Bioteknologi og bioraffinering
  • Funktionelle materialer
  • Kemiteknik
  • Miljøeffektiv teknologi

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Bacheloruddannelsen i kemi og bioteknologi giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en af følgende uddannelser, kan du få adgang, hvis du kan dokumentere et indgående kendskab til reaktorlære:

  • En bacheloruddannelse i kemi
  • En bacheloruddannelse i biokemi
  • En bacheloruddannelse i biologi/mikrobiologi
  • En diplomingeniøruddannelse i kemiteknik

Har du en anden diplomingeniør- eller bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Der kan være særlige adgangskrav til uddannelsens forskellige specialiseringer. Se universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU kan du læse til civilingeniør i kemi som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Du kan også læse om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemiteknologi giver direkte adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Du skal desuden have engelskkundskaber, der svarer til engelsk på B-niveau.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.aau.dk.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. udvikling, produktion og kvalitetskontrol i kemiske virksomheder, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier.

Du kan også komme til at arbejde med miljøkontrol og analyse i den private eller offentlige sektor eller søge job som underviser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Se mere om fremtidsudsigter inden for tekniske og teknologiske uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.