bacheloruddannelse i Plan, by og proces
Bacheloruddannelse

Plan, by og proces

Du lærer at designe og analysere planprocesser og planer inden for byudvikling og regionaludvikling og får samtidig et solidt kendskab til byer og regioners generelle udvikling.

Fakta

Navn:
Plan, by og proces
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer også om mobilitetssamarbejde og arbejde med lokalsamfund, og du studerer samtidig de udfordringer, som har indflydelse på byplanlægningen.

En afsluttet bacheloruddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage job hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den tværfaglige uddannelse i plan, by og proces studerer du planlægningsteori inden for forskellige områder og får forståelse for, hvordan planlægning indgår i byers udvikling.

Du vil desuden beskæftige dig med de udfordringer, som den stigende mobilitet i samfundet skaber for planlægningen.

Uddannelsen omfatter følgende dele:

  • Fagmodulprojekt i plan, by og proces
  • Planlægningsteori og paradigmer
  • Planlovgivning og fysisk planlægning
  • Komparativt feltkursus

Teori og analyse af planprocesser indgår i undervisningen, lige som du får også øvelse i at anvende praktiske metoder og designredskaber.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og gruppearbejde. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Plan, by og proces er ikke en selvstændig uddannelse, men læses i kombination med et andet bachelorfag.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA eller BSc.

Adgangskrav

Plan, by og proces er et bachelorfag, der læses i kombination med et andet bachelorfag på RUC.

For at læse plan, by og proces og et andet fag skal du søge optagelse på en af følgende:

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

  • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder plan, by og proces i kombination med et andet bachelorfag.

Du begynder din bacheloruddannelse på et af følgende hovedområder: samfundsvidenskabelig bachelor eller humanistisk-teknologi bachelor.

Det første år lærer du centrale teorier og metoder inden for dit valgte hovedområde. De sidste 2 år specialiserer du dig i plan, by og proces og et andet bachelorfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om bacheloruddannelsen.

RUC udbyder også en kandidatuddannelse i plan, by og proces.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i plan, by og proces og et andet fag kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsfaglige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i plan, by og proces.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Dine jobmuligheder som færdiguddannet afhænger til af, hvilket fag du har valgt at kombinere med. Du kan fx finde beskæftigelse i byfornyelsessekretariater, boligselskaber, hos private rådgivere eller byudviklingsselskaber. Du kan også komme til at løse opgaver for sociale entreprenører, ngo'er og interesseorganisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.