Kandidatuddannelse

Cognitive Science

På den engelsksprogede kandidatuddannelse studerer du, hvordan processer i hjernen skaber menneskelig adfærd.

Fakta

Navn:
Cognitive Science
Andre betegnelser:
Kognitionsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kognition handler om erkendelse og anvendelse af viden. Uddannelsen Cognitive Science giver dig teoretisk forståelse af den menneskelige hjerne og menneskers kognitive funktion og adfærd samt lærer dig at bruge denne forståelse til at løse virkelige problemer. Du lærer også at udvikle egne datalogiske og statistiske modeller af kognitive processer.

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for områder, der bl.a. omhandler menneskelig beslutningstagning og forbrugerkognition, dataanalyse, udvikling og design af informationsteknologi samt inden for forskning og udvikling af de kognitive og adfærdsmæssige videnskaber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen har fokus på processer i hjernen og deres betydning for menneskelig adfærd. Til kortlægning af disse processer lærer du at bruge avanceret statistik og eksperimentelle metoder og at udvikle egne datalogiske og statiske modeller.

Du lærer også at analysere store og komplekse datasæt og bruge bl.a. funktionel hjernescanning og eye-tracking-teknologi til at måle menneskelig adfærd.

Områder

Du undervises i følgende områder:

  • Avanceret kognitiv neurovidenskab
  • Sprogteknologi
  • Beslutningstagning
  • Avanceret kognitiv modellering
  • Datavidenskab
  • Menneske computer interaktion

Udlandsophold

På 3. semester har du mulighed for bl.a. et udlandsophold eller et projektorienteret forløb.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder Cognitive Science som en 2-årig kandidatuddannelse.

AU udbyder også en bacheloruddannelse i Cognitive Science.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevat bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Cognitive Science (AU)
  • Produkt- og designpsykologi (AAU)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. forbrugerkognition, hvor du kan hjælpe virksomheder med at udvikle brugbare produkter og salgsmateriale samt inden for design af informationsteknologi, hvor du vil kunne bidrage til udvikling af ny brugervenlig teknologi.

Du vil også kunne arbejde med forskning og udvikling i fx fødevareindustrien eller inden for audioteknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information