Bacheloruddannelse

Cognitive Science

Du lærer om de grundlæggende kognitive processer, der ligger bag menneskets bevidste og ubevidste opfattelser og handlinger. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Cognitive Science
Andre betegnelser:
Kognitionsvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indsigt i kognitive processer gennem bl.a. statistisk analyse af data og computerprogrammering. Du lærer desuden om eksperimentelle metoder til brug for undersøgelse af den menneskelige kognition både i og uden for laboratoriet.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende have jobmuligheder inden for bl.a. it-branchen, produktdesign og neurovidenskab.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om både de teoretiske og de eksperimentelle perspektiver på kognition og trækker på kundskaber fra bl.a. neurovidenskab, lingvistik, statistik, computerprogrammering, psykologi og filosofi.

Du lærer desuden at konstruere, programmere og udføre forskellige typer af eksperimenter og undersøgelser af menneskelig adfærd, herunder at analysere de indvundne data ved hjælp af statistiske værktøjer.

Uddannelsen gør dig i stand til at kombinere adfærd, data og kognition.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og forelæsninger, og der vil være en del praktisk laboratoriearbejde, hvor du lærer at analysere data fra hjernescanninger, adfærdseksperimenter og store tekstdatabaser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

  • Engelsk B
  • Matematik B
  • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aarhus Universitet fra 2022

  • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Aarhus Universitet

AU udbyder Cognitive Science som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i Cognitive Science.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart, engelsk)10,710,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Cognitive Science kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. søge ind på en af kandidatuddannelserne i Cognitive Science, informationsvidenskab, kognitiv semiotik eller Neuroscience and Neuroimaging.

Det er ikke muligt at læse videre på en kandidatuddannelse i psykologi i Danmark, og det er heller ikke muligt at få autorisation som psykolog.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Du vil efterfølgende kunne arbejde inden for forskningsrådgivning, kommunikationsrådgivning og evaluering. Eller du vil kunne arbejde med design, forbrugeradfærd og markedsanalyse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde, Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information