Kandidatuddannelse

Molecular Health Science

Kandidatuddannelsen har fokus sygdomsmekanismer, diagnostik og sundhed. Undervisningen foregår på engelsk.

Fakta

Navn:
Molecular Health Science
Andre betegnelser:
Molekylær sundhedsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Undervisningssprog:
Engelsk
Økonomi:
SU

Uddannelsen dækker området mellem sundhed, sygdom og molekylærbiologi og giver dig viden om centrale teorier inden for bl.a. biokemi, cellebiologi og genetik.

Du specialiserer dig i eksperimentelt at undersøge, analysere og vurdere molekylære mekanismer om forståelse og behandling af menneskers sundhed og sygdom.  

Som færdiguddannet kan du finde job inden for fx sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling samt sundhedsberedskabet.

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig indgående viden om de molekylære mekanismer bag menneskers sundhed samt udvikling af lægemidler og behandling af sygdomme.

Eksperimentelle studier

Udgangspunktet for uddannelsen er eksperimentelle molekylærbiologiske studier af sygdomsmekanismer, diagnostik og sundhed.

Læger underviser på uddannelsen i kliniske problemstillinger, hvilket giver dig indblik i centrale overvejelser i forhold til fx kvalitet, bioproduktion og standarder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Den engelske titel er Master of Science in Molecular Health Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser og projektarbejde samt forelæsninger og almindelig holdundervisning.

Sprog

Der undervises på engelsk.

Praktik

Der er mulighed for praktikophold.

Du har også mulighed for at udarbejde et projekt eller dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller et hospital.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 semester.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne finde job inden for sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling samt inden for sundhedsberedskabet; det kan fx være vurdering af kemiske stoffers betydning for human sundhed.

Du vil også kunne arbejde inden for udvikling, markedsføring og kvalitetssikring af medicin eller bioteknologiske produkter.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (uddannelsesbekendtgørelsen). Nr. 20 af 9. januar 2020.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 104 af 24. januar 2021.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information