Kandidatuddannelse

Molecular Health Science

Du lærer at forstå sygdomsmekanismer, diagnostik og at løse udfordringer med sundhed og sygdom.

Fakta

Navn:
Molecular Health Science
Andre betegnelser:
Molekylær sundhedsvidenskab
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen dækker området mellem sundhed, sygdom og molekylærbiologi og giver dig viden om centrale teorier inden for bl.a. biokemi, cellebiologi og genetik.

Som færdiguddannet kan du finde job inden for fx sundhedsvidenskabelig forskning, den farmaceutiske industri samt i offentlige og private laboratorier.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen lærer du om de molekylære mekanismer bag menneskers sundhed. Du lærer også om udvikling af lægemidler og behandling af sygdomme, som fx covid-19, diabetes, cancer og resistente bakterier.

Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer elementer fra molekylærbiologi, cellebiologi og medicinalbiologi.

Eksperimentelle studier

Udgangspunktet for uddannelsen er eksperimentelle molekylærbiologiske studier af sygdomsmekanismer, diagnostik og sundhed.

Læger underviser på uddannelsen i kliniske problemstillinger, hvilket giver dig indblik i centrale overvejelser i forhold til fx kvalitet, bioproduktion og standarder.

Gennem projektarbejde lærer du at bruge din teoretiske og metodiske viden i praksis, og du opnår kompetencer som projektleder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Den engelske titel er Master of Science in Molecular Health Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratorieøvelser og projektarbejde samt forelæsninger og almindelig holdundervisning. En del af din studietid foregår ude på hospitaler og i andre laboratorier i tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle i praksis.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er mulighed for praktikophold.

Du har også mulighed for at udarbejde et projekt eller dit speciale i samarbejde med en virksomhed eller et hospital.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 2 semestre.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Adgangskrav på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Roskilde Universitet (ruc.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Molecular Health Science foregår i:

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne finde job inden for sundhedsvidenskabelig forskning og udvikling samt inden for sundhedsberedskabet; det kan fx være vurdering af kemiske stoffers betydning for human sundhed.

Du vil også kunne arbejde inden for udvikling, markedsføring og kvalitetssikring af medicin eller bioteknologiske produkter.

Arbejdsområder

Læs om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information