kandidatuddannelse i Anvendt matematik
Kandidatuddannelse

Anvendt matematik

På kandidatuddannelsen får du styrket din viden om, hvordan man benytter avancerede matematiske værktøjer til at udarbejde løsninger på praktiske problemer.

Fakta

Navn:
Anvendt matematik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at modellere, analysere og løse komplekse problemstillinger. Gennem valgfag og speciale får du mulighed for at specialisere dig inden for de områder af anvendt matematik, du finder mest interessante.

Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i private virksomheder, der arbejder med forskning og udvikling, eller i offentlige forskningsinstitutioner.

Du vil fx kunne arbejde med at løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen kombinerer fagområderne matematik, statistik og datalogi.

Uddannelsen bygger videre på den viden om anvendt matematik, matematisk modellering og moderne computerudstyr, som du har fået på bacheloruddannelsen. Du lærer desuden at bruge computerfaciliteter til at håndtere store datamængder.

Indhold

Du udvikler dine kompetencer inden for analyse af matematiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Du lærer at opstille matematiske modeller, der beskriver en problemstilling uden for matematikkens verden, og at beregne modellens konsekvenser for problemløsningen.

Du har også mulighed for at arbejde med matematisk modellering og simulering eller fordybe dig i statistik.

Gennem valgfag og speciale har du mulighed for at specialisere dig og gå i dybden med de områder af faget, du finder mest interessante.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde og e-læring. 

Undervisningen foregår på dansk eller engelsk afhængigt af underviseren – dog altid på engelsk, hvis der er internationale studerende på holdet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder anvendt matematik som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i anvendt matematik.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra SDU giver adgang til uddannelsen:

  • Anvendt matematik
  • Matematik
  • Matematik-økonomi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B med karakteren 3.0. 

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor.

Du vil kunne analysere praktiske problemstillinger og  løse større modelleringsopgaver, hvor forskellige processer ønskes optimeret, og du vil herved kunne forbedre kvaliteten inden for et givent område. Det kan være inden for fx byggesektoren, den økonomiske sektor eller sygehusvæsenet.

Du vil også kunne arbejde som statistiker.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og systemudvikling, programmering og design.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information