kandidatuddannelse i Miljøbiologi
Kandidatuddannelse

Environmental Biology

På den engelsksprogede kandidatuddannelse studerer du, hvordan mennesket påvirker naturen. Du kommer til at undersøge og lære om alle de forskellige levende organismer fra dem i cellestørrelse til de store pattedyr.

Fakta

Navn:
Environmental Biology
Andre betegnelser:
Miljøbiologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På kandidatuddannelsen i miljøbiologi arbejder du med analyser af biologiske processer i en økologisk sammenhæng og beskæftiger dig bl.a. med skadevirkninger på sårbare økologiske systemer. Environmental Biology læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet har du mulighed for at arbejde inden for miljøområdet i både offentligt og privat regi. I dit arbejde som miljøbiolog vil du bl.a. indsamle og analysere miljøbiologisk materiale. Du vil også have mulighed for at arbejde inden for forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Environmental Biology (miljøbiologi) giver en udvidet forståelse for biologiske processer og økologiske sammenhænge samt træning i praktiske løsninger inden for miljøbiologiske problemstillinger.

Du får en dybdegående viden om, hvordan levende organismer er opbygget, og hvordan de fungerer i samspil med deres omgivelser, og du lærer bl.a. at anvende kemiske, biokemiske og biologiske analysemetoder.

På kandidatuddannelsen kombinerer du færdigheder og metoder fra miljøbiologi med andre naturvidenskabelige fag med henblik på at belyse problemstillinger inden for økofysiologi, biogeokemi, miljøkemi, økotoksikologi samt populations- og systemøkologi.

En kandidatuddannelse i Environmental Biology læses på RUC sammen med et andet kandidatfag.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser, øvelser i pc-laboratorium, feltkurser og projektarbejde, hvor du arbejder i gruppe med en afgrænset problemstilling. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsens akademiske titel er cand.scient. Titlen afhænger af, hvilket fag du kombinerer din uddannelse i Environmental Biology med.

Den engelske titel er Master in Natural Sciences in Environmental Biology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Environmental Biology som en 2-årig kandidatuddannelse.

Environmental Biology læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i Environmental Biology.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Environmental Biology skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori Environmental Biology indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for miljøområdet, hvor du arbejder med indsamling og analyser af miljøbiologisk materiale. Miljøbiologer får ofte job som forskere både ved offentlige institutioner og i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Hanne Medum Lærke blev færdig som cand.scient. i biologi fra Aarhus Universitet for seks år...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.