Kandidatuddannelse

Cognitive Science

På den engelsksprogede kandidatuddannelse studerer du, hvordan processer i hjernen skaber menneskelig adfærd.

Fakta

Navn:
Cognitive Science
Andre betegnelser:
Kognitionsvidenskab
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kognition handler om erkendelse og anvendelse af viden. Uddannelsen Cognitive Science giver dig teoretisk forståelse af den menneskelige hjerne og menneskers kognitive funktion og adfærd samt lærer dig at bruge denne forståelse til at løse virkelige problemer. Du lærer også at udvikle egne datalogiske og statistiske modeller af kognitive processer.

Du vil som færdiguddannet kunne løse opgaver inden for områder, der bl.a. omhandler menneskelig beslutningstagning og forbrugerkognition, dataanalyse, udvikling og design af informationsteknologi samt inden for forskning og udvikling af de kognitive og adfærdsmæssige videnskaber.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen har fokus på processer i hjernen og deres betydning for menneskelig adfærd. Til kortlægning af disse processer lærer du at bruge avanceret statistik og eksperimentelle metoder og at udvikle egne datalogiske og statiske modeller.

Du lærer også at analysere store og komplekse datasæt og bruge bl.a. funktionel hjernescanning og eye-tracking-teknologi til at måle menneskelig adfærd.

Områder

Du undervises i følgende områder:

  • Avanceret kognitiv neurovidenskab
  • Sprogteknologi
  • Beslutningstagning
  • Avanceret kognitiv modellering
  • Datavidenskab
  • Menneske computer interaktion

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

På 3. semester har du mulighed for bl.a. et udlandsophold eller et projektorienteret forløb.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

Læs om

AU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Cognitive Science.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. forbrugerkognition, hvor du kan hjælpe virksomheder med at udvikle brugbare produkter og salgsmateriale samt inden for design af informationsteknologi, hvor du vil kunne bidrage til udvikling af ny brugervenlig teknologi.

Du vil også kunne arbejde med forskning og udvikling i fx fødevareindustrien eller inden for audioteknologi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information