amu i automatik- og procesteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Automatik- og procesteknisk område

Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med installation og vedligehold af maskiner og produktionsanlæg, men du kan også samarbejde med operatører, værkførere og ingeniører, når virksomhedens produktionsapparat skal optimeres.

Fakta

Navn:
Automatik- og procesteknisk område
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2273

Du kan beskæftige dig med en mangfoldighed af teknikker, fx robotter og visionsystemer, relæ-teknik, pneumatik, elektroniske styringer og PLC, men også motorer til fx CNC-styrede værktøjsmaskiner. Desuden el, elektronik, mekanik og hydraulik til elevatorer, rulletrapper og -fortove. Du får kendskab til processer, dokumentation, målemetoder og sikkerhed.

Kurserne henvender sig til faglærte automatikteknikere og andre faglærte inden for metalområdet.

Se alle AMU-kurser inden for området Automatik- og procesteknik på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Automatik- og procesteknisk område omfatter kurser inden for emnerne:

  • Automatiske maskiner
  • Elevatorteknik
  • El-motorer
  • Hydraulik/pneumatik
  • PLC-teknik automatiktekniske område
  • Procesautomatik

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler og AMU-centre over hele landet.

Værd at vide

Automatik- og procesteknisk område omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Metalindustrien.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Automatik- og procesteknisk område er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
El-tavlemontage 1
El-tavlemontage 2
Installation/idriftsættelse Ethernet
Automatiske maskiner, systematisk vedligehold
Automatisk anlæg teknologisk opdatering komponente
Sikkerhed ved arbejde nær elektrisk installation
Procesanlæg introduktion, regulator og målekreds
Procesanlæg, fejlfinding og optimering af proces
Mekatronik, mekanisk demontage/montage-fejlfinding
Procesanlæg, instumentering tryk/temperatur
Procesanlæg, instrumentering niveau/flow
Fieldbussystemer progr.fejlf. og idriftsætning
PLC anlæg idriftsæt/fejlf og identifikationssystem
Fejlfinding/idriftsætning på komplekse PLC anlæg
Tilstandsbaseret vedligehold automatiske maskiner
Operatørstyret vedligehold på automatiske maskiner
Automatiske anlæg, visionteknik konfig & analyse
Vindenergianlæg, hydraulik
Vindenergianlæg, mekaniske komponenter/systemer
Automatiske anlæg, energioptimering
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow
Hydraulik, modulventilstyrede anlæg og vedligehold
Hydraulik, energioptimering af regulerede anlæg
Sikkerhed på automatiske maskiner og anlæg -
Sikkerhed på komplekse automatiske maskiner -
Automatiske anlæg, basis automation
Automatiske anlæg, basis elektrisk kendskab
Automatiske anlæg, basis hydrauliske kredsløb
PLC: Industriel Ethernet på PLC styrede anlæg
Robotteknologi, sikkerhed på robotanlæg
Rep/vedligehold på procesfødevare anlæg 1
Rep/vedligehold på procesfødevareanlæg hygiejne
Rep/vedligehold på procesfødevare hjælpeanlæg 2
Rep/vedligehold procesfødevareanlæg mejeriproces
El-introduktion for reparatører 1, el-lære
El-introduktion for reparatører 2, relæteknik
Automatiske anlæg 1-1, el-lære og relæteknik
Automatiske anlæg 1-2, pneumatik og fejlfinding
Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding
Automatiske anlæg 2-1, fejlf. relæstyringer, motor
Automatiske anlæg 2-2, El-pneumatik og fejlfinding
Automatiske anlæg 3-1, PLC, følere og vision
Automatiske anlæg 3-2, PLC montage og fejlfinding
Automatiske anlæg 4-1, idriftsætning PLC styringer
Automatiske anlæg 4-2, PLC og fejlfinding
Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed
Elevatorteknik 1-2, skakt, stol og drivmaskinrum
Elevatorteknik 2-1, hydrauliske elevatorer
Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer
Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator
Robotteknologi for reparatører
Robotteknologi programmering for reparatører
Power Elektronik: Elsikkerhed ved reparationsarb.
Automatiske anlæg, AC servosystem
Industri 4.0: Predictive maintenance dataopsamling
Driftsoptimering systematisk anvendelse big data
Automatiske maskiner - teknisk dokumentation
PLC programmering 3-1, Højniveausprog
PLC programmering 1-1, Introduktion
PLC programmering 1-2, Kombinatorisk
PLC programmering 1-3, Sekventiel
PLC programmering 2-1, Analoge signaler
PLC programmering 2-2, HMI og kommunikation

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Maritim-el, dokumentation og måleinstrumenter
Praktik for F/I
L-AUS, tavle- og installationsarbejde
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Operatør, basis PLC programmering
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Instrumentrørlægger OLF
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Håndtering med industrirobotter for operatører
Robotbetjening for operatører
Motorregulering - frekvensomformere
Motorregulering - Avancerede motortyper
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information