Kursus

Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed

Du kan medvirke ved service og vedligeholdelsesopgaver på elevatorer, rulletrapper og rullefortove og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder for forskellige typer af elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

Fakta

Navn:
Elevatorteknik 1-1, intro, begreber og sikkerhed
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2273
Fagkode:
49572-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49418 Automatiske anlæg 1-3, hydraulik og fejlfinding samt AMU-kursus 49419 fejlfinding Automatiske anlæg 2-1 fejlfinding relæstyring, motor og personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved service og vedligeholdelsesopgaver på elevatorer, rulletrapper og rullefortove og kender til national lovgivning og internationale standarder for forskellige typer af elevatorer, rulletrapper og rullefortove. Det betyder, at deltageren kan: - læse og anvende den tekniske dokumentation som hører til et elevatoranlæg fx konstruktions- og el-diagrammer- tilpasse/opdatere den til anlægget tilhørende tekniske dokumentation. - anvende personlige sikkerheds- og værnemidler korrekt.- anvende relevant måleudstyr til fejlsøgning på elektriske og elektroniske komponenter.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- kendskab til arbejdsmiljøregler for adgangsforhold til arbejdsområdet.- kendskab til de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på elevatorer, rulletrapper og rullefortove.- kendskab til national lovgivning og internationale standarder for forskellige typer af elevatorer, rulletrapper og rullefortove.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.