Kursus

Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator

Du lærer at udføre montage- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer og opnår kendskab til national lovgivning og internationale standarder.

Fakta

Navn:
Elevatorteknik 2-3, rulletrappe og specialelevator
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2273
Fagkode:
49576-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte automatikmontører, automatikteknikere, elektrikere samt industriteknikere, smede, personvognsmekanikere med kompetencer svarende til AMU-kursus 49575 Elevatorteknik 2-2, tovbårne elevatorer og personer med tilsvarende kompetencer, der har eller ønsker beskæftigelse i elevatorbranchen.

Mål

Deltageren kan medvirke ved opstillings- service- vedligeholdelses- og moderniseringsopgaver på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer, og kender til national lovgivning og internationale standarder for opstilling af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer. Det betyder, at deltageren kan:- justere, fejlrette og udskifte elektriske- og mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer - anvende relevant måleudstyr, samt anvende den til anlægget hørende dokumentation.- fejlsøge og -rette på motorer herunder demontere/montere, afprøve og idriftsætte motorer med tilhørende styring samt optimere denne i henhold til foreliggende krav.- foretage indkøring og idriftsættelse af en rulletrappe, rullefortov og specialelevator under overholdelse af gældende sikkerheds regler.- foretage et samlet eftersyn af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og kan idriftsætte disse efter gældende normer og under iagttagelse af de gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.- vejlede ejeren og den ansvarlige bruger om anvendelsen af rulletrappen, rullefortovet eller specialelevatoren.Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om:- justering, fejlretning og udskiftning af elektriske, mekaniske komponenter på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer- de sikkerheds- og miljømæssige krav, der stilles ved udførelsen af arbejde på rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer- gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn, og idriftsættelse af rulletrapper, rullefortove og specialelevatorer samt gældende sikkerheds- og miljømæssige krav.

Varighed

5 dage

Eksamen

Der er en skriftlig og praktisk prøve til uddannelsen

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.