amu i overfladebehandling
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Overfladebehandling

På kurserne inden for overfladebehandling får du forudsætrninger for at håndtere alle faser i forbehandling og maling af materialer og produkter i industrien.

Fakta

Navn:
Overfladebehandling
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2755

Du lærer om både kemisk og mekanisk forbehandling af emnerne, og du får forudsætninger for at påføre pulver- og vådmaling ved hjæp af sprøjteudstyr, pensler og malerruller. Du kan også lære om sikkerhed ved arbejdet med overfladebehandling.

Kurserne henvender sig især til ufaglærte operatører og medarbejdere i industrien.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Overfladebehandling omfatter kurser inden for emnerne:

  • Industriel overfladebehadling af komponenter
  • Overfladebehandling af stålkonstruktioner

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Overfladebehandling omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Vedligeholdelsesteknik er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Standardisering af virksomhedens dokumenter
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Kunde/leverandørforhold for operatører
Etablering af selvstyrende grupper
Teambuilding for selvstyrende grupper
Kommunikation i teams
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Kvalitetsstyring i virksomheden
Håndtering af ensidigt gentaget arbejde
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Informationssøgning på internettet til jobbrug
Anvend informationer fra internettet til jobbrug
Kemikalieklassificering og mærkning - operatører
Sikker adfærd i produktionsvirksomheder
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Brug af grafik i et tekstbehandlingsprogram
Indskrivning og formatering af mindre tekster
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information