Amu-kursus montage af industriprodukter
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Montage af industriprodukter

Områdets kurser kvalificerer til at arbejde med både automatisk og manuel montage af elektriske, mekaniske og elektromekaniske komponenter. Typisk i virksomheder, som producerer elektriske apparater, maskiner og udstyr.

Fakta

Navn:
Montage af industriprodukter
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2775

Du kan også arbejde med montage af køle- og klimaanlæg eller montage i forbindelse med produktion og opstilling af vindenergianlæg. Arbejdet indebærer bl.a., at du kan læse arbejdstegninger, udføre lodning og montage og vedligeholde udstyr og værktøjer. Men også at du kan kontrollere kvalitet, teste funktion og rette fejl i automatiske anlæg, evt. i samarbejde med fagspecialister.

Kurserne henvender sig til operatører i produktionsvirksomheder. Du kan være faglært industrioperatør eller vindmølleoperatør, men også ufaglært operatør.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Montage af industriprodukter omfatter kurser inden for emnerne:

  • Automatisk montage
  • Kvalitetskontrol og dokumentation
  • Manuel elektrisk montage
  • Manuel mekanisk montage
  • Montage af køle- og klimaanlæg
  • Montage ved produktion og opstilling af vindenergianlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Montage af industriprodukter omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Industriens arbejdsmarkedsuddannelser.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Montage af industriprodukter er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser (IF).

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information