kursus i Viden- og forretningsservice
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Viden- og forretningsservice

På områdets kurser specialiserer du dig i administrative funktioner inden for en branche, og du lærer at yde kundeservice, fx hos en advokat, en revisor, et eventbureau, et markedsanalyseinstitut eller en teknisk rådgiver.

Fakta

Navn:
Viden- og forretningsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2880

Du dygtiggør dig inden for arbejdspladsens faglige speciale. Det kan være særlig lovgivning, fx på et patentbureau, regler for brancheetik og tavshedspligt, fx i forbindelse med ejendomshandel, men det kan også være klargøring af udstyr til en konference eller viden om koordinering, markedsføring og logistik hos et bureau, der lever af at arrangere fester eller lancere produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere. Du kan fx være advokatsekretær, økonomimedarbejder, revisorassistent, marketingassistent eller eventkoordinator.

Se alle AMU-kurser inden for området Viden- og forretningsservice på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Viden- og forretningsservice giver komptencer inden for:

  • Eventgennemførelse - kundeservice
  • Eventudvikling - koordination
  • Juridisk kompetence i viden- og forretningsservice
  • Markedsføring af viden- og forretningsserviceprodukter
  • Produktion, rådgivning og salg af viden og service
  • Regnskabs- og økonomistyring i viden- og forretningsservice
  • Revision

Kurserne udbydes typisk af handelsskoler flere steder i landet.

Værd at vide

Viden- og forretningsservice omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Handel, administration, kommunikation og ledelse.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Viden og forretningsservice er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse (HAKL).

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Kommunikation i en bæredygtig virksomhed
Økonomisk styring af lageret
Introduktion til virksomhedens klimaregnskab
Virksomhedens ESG-rapportering
Virksomhedens klimaregnskab
Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
Årsafslutning af bogholderiet
Personalejura i lønberegning
Lønberegning og lønrapportering
Facilitering af udviklingen af en eventidé
Økonomisk risikovurdering af events
Nye kunder via viral markedsføring
Udarbejdelse af årsregnskabet
Likviditetsstyring
Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom
Kreditorstyring
Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov
Konteringsinstrukser
Debitorstyring
Placering af resultat- og balancekonti
Registreringsmetoder ved virksomhedens drift
Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
Værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet
Opstilling og analyse af årsregnskabet
Likviditets- og balancebudgettering
Controlling af omkostninger og investeringer
Controlling af salgs- og debitorområdet
Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
Overenskomster mm. i lønberegning
Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
Anvendelse af periodisk beregning og registrering
Segmentering og målgruppevalg i markedsføring
Valg af markedsføringskanal
Markedsføring i praksis
Controlling af kreditor, indkøb og lager
Grundlæggende eventkoordinering
Tolke eksisterende regneark til analyse
Virksomhedens budgetter
Værdi og kvalitet i oplevelser og events
Daglig økonomi i servicevirksomheden
Drejebog for events
Kommunikation om og ifm. events
Bæredygtighed og miljø ved afvikling af events
Cirkulær forretningsforståelse - adm. medarbejdere
Introduktion til ESG og ESG-rapportering

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Adfærdsændrende kommunikation ift. bæredygtighed
AI-systemer til merkantile arbejdsopgaver, basal
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Anvendelse af præsentationsprogrammer
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Præsentationsteknik i administrative funktioner
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Samarbejde i grupper i virksomheden
Referat- og notatteknik
Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug
Tekster på papir - formulering og opbygning
Virksomhedens sprogpolitik i praksis
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Anvendelse af sociale medier i virksomheden
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information