Foto af Maskinfører
Job

Maskinfører

Maskinførere kører maskiner i landbrug, gartneri og skovbrug, i entreprenørfirmaer, i stenbrud og i grusgrave.

Fakta

Arbejdssteder:
Entreprenørfirmaer, Landbrug, Maskinstationer, Grusgrave, Kraftværker, Skovbrug, Anlægsgartnerier, Planteskoler, Kommunale forvaltninger
Stillingsbetegnelser:
Maskinfører, Asfaltmaskinfører, Dozerfører, Entreprenørmaskinfører, Jordbrugsmaskinfører, Gravemaskinfører

De arbejder med entreprenørmaskiner eller betjener andre former for maskiner. De kører især med traktorer, men også fx rendegravere, mejetærskere, skovningsmaskiner og bulldozere. Om vinteren rydder mange maskinførere sne og salter veje.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af gravemaskiner
Fører af gravemaskine - Arbejde med udgravninger stiller krav til sikkerheden.

Når du arbejder som maskinfører, er du uddannet til at bruge og passe nogle af de mange maskiner, som anvendes til landbrug, jordarbejde, vejarbejde mv.

Maskinførerens stillingsbetegnelse retter sig som regel efter den type maskine de arbejder med.

I landbruget udfører maskinførere alle former for markarbejde. De pløjer, harver, sår og høster, renser for ukrudt, bringer gylle og kunstgødning ud, kører med sprøjtemidler osv. De bruger først og fremmest traktorer med mange forskellige redskaber, og de kører også med rendegravere, mejetærskere osv.

Inden for produktionsgartneri, skovbrug og i kommunalt regi udfører jordbrugsmaskinførere opgaver, der svarer til dem, de har i landbruget.

Inden for skovbrug arbejder man med jordbrugsmaskiner og skovbrugsmaskiner. I entreprenørfirmaer kan man arbejde med en gummiged, gravemaskine, rendegraver, rambuk, scraber, tromle, gradermaskine, bulldozer mv.

Desuden er der maskinførere i asfaltfirmaer, der betjener tromler, asfaltmaskiner og maskiner til jordarbejde. Andre arbejder med traktorer og gravemaskiner i grusgrave eller stenbrud.

Om vinteren sørger mange maskinførere for snerydning, grusning og saltning af veje. Det gælder især de maskinførere, der er ansat på maskinstationer. Maskinstationer er virksomheder, der udfører maskinelt arbejde i landbruget.

Maskinførerens arbejdsplads er først og fremmest traktorsædet. Herfra styrer man kørslen, og herfra betjener man greb og håndtag til de mange forskellige redskaber.

Foruden at køre og betjene maskinerne har maskinføreren en anden hovedopgave, nemlig at vedligeholde og reparere udstyret. Det er afgørende både for økonomi og sikkerhed, at de mange specialmaskiner til stadighed efterses og vedligeholdes på den rigtige måde.

I forbindelse med brug af maskinerne kan der let opstå mindre tekniske problemer og skader. Det kan være tidskrævende og dyrt at tilkalde mekanikere og servicefolk, og maskinføreren er da også uddannet til selv at foretage mindre reparationer.

Arbejdssteder

Maskinførere er typisk ansat på maskinstationer, entreprenørfirmaer, maskinstationer, grusgrave, kraftværker, grusgrave, kraftværker, skovbrug, anlægsgartnerier, planteskoler eller i kommunale forvaltninger.

Se mere om brancherne Bygge- og anlægsvirksomhed, Ejendomsservice, Landbrug, Skovbrug, Råstofindvinding samt Vandforsyning, kloakvæsen og affaldshåndtering.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Maskinstationsarbejder, Traktorfører29.043 kr.--
Entreprenørmaskinførerarbejde30.166 kr.--
Entreprenørværkfører32.110 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Der er en række efteruddannelsesmuligheder, bl.a. AMU-kurser inden for områderne:

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.