Foto af Lager- og transportarbejder
Job

Lager- og transportarbejder

Lager- og transportarbejdere klarer de praktiske opgaver på et lager ved hjælp af forskellige transport- og løfteredskaber.

Fakta

Arbejdssteder:
Godsterminaler, Engrosvirksomheder, Fabrikker, Havne
Stillingsbetegnelser:
Lager- og transportarbejder, Lagerekspedient, Havnearbejder

Arbejdet kræver samtidig direkte fysisk indsats. Lagerbeholdningen styres ved brug af it-systemer.

Havnearbejdere laster og losser skibe. De arbejder i hold og bruger skibskraner, spil, sugeanlæg og gaffeltrucker til at bringe containerne om bord på skibene.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lagerekspedient
Service og kontakt - Nogle lagerarbejdere sælger direkte til kunder.

Som lager- og transportarbejder indgår du i alle praktiske funktioner på en virksomheds lagre. Til dem hører også registrering af lagerbeholdningen. Arbejdet hænger sammen med, hvad det er for en virksomhed, og om den beskæftiger sig med handel, service, transport eller produktion.

Lager- og transportarbejdere modtager de varer, der ankommer. De skal evt. pakkes ud, tælles op, mærkes og placeres på lageret. Ofte skal man også emballere udgående varer inden forsendelsen. Desuden skal man kontrollere og optælle varepartier, veje og måle af. På nogle lagre skal du også tage dig af kundebetjening.

Det er vigtigt i arbejdet er at have overblik over beholdningerne og over bevægelsen af varer ind og ud af lageret. Det kaldes lagerstyring og foregår normalt ved hjælp af pc.

Ved transport og stabling af varerne bruger man blandt andet transportvogne, gaffeltruck og portalkraner (kransystemer der kører på stålskinner i lagerets loft). Til arbejdet hører også eftersyn og vedligeholdelse af lager- og transportudstyr.

Den største opgave som havnearbejder er losning og lastning af skibe. Losning betyder, at man flytter lasten fra skib til land. Lastningsarbejde går ud på at flytte varer fra land til skib, og det er mest eksportvarer, især landbrugs- og fiskeriprodukter samt industriprodukter.

Det er især containere, der bliver brugt, når varer skal transporteres. Varerne bliver i containerne under losningen, og transporteres på lastbil eller med tog til og fra havnen. På den måde behøver skibene kun at ligge kort tid i havnen.

Som havnearbejder arbejder man både om bord på skibene og i land, og du er med i et arbejdshold eller en gruppe, som bliver kaldt for et gæng.

Til at losse og laste bruges normalt skibenes winch (spil), bomme og lossekroge samt havnekraner, gaffeltrucker, sugeanlæg osv.

Arbejdsholdenes størrelse og sammensætning varierer alt efter den last, de skal arbejde med, og alt efter skibets størrelse og indretning. Ved lastning og losning af skibe med flere luger kan der arbejde flere hold på en gang, men som regel kun et hold pr. luge.

I provinsen er havnearbejdere ofte løst ansatte. De bliver antaget på havnens mønstringskontor til arbejde, der kan vare fra få timer til flere dage. Havnearbejdere bliver ansat af havnens stevedore, en person, der organiserer losning og lastning for firmaerne.

I Københavns Havn er havnearbejderne normalt fastansatte, og de arbejder for havnens virksomheder. I perioder, hvor der ikke skal lastes eller losses, arbejder havnearbejderne i pakhusene med lignende arbejde.

Arbejdsplads

Lager- og transportarbejdere arbejder i godsterminaler, engrosvirksomheder, store og mellemstore virksomheder og stormagasiner, supermarkeder og lignende.

Arbejdet som havnearbejder foregår på kajområderne og ombord på skibene. Der foregår også godsbehandling i terminaler og pakhuse.

Se mere om oplagrings- og pakhusvirksomhed samt godshåndtering i Hjælpevirksomhed til transport.

Lager- og transportarbejdere er desuden ansat i virksomheder inden for engroshandel, detailhandel, landtransport samt alle industrigrene. Se mere om brancherne inden for Handel, Transport samt Industri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Lagerekspeditionsarbejde24.887 kr.--
Lagerforvalter28.559 kr.-29.100 kr.
Transportdisponent - jernbane41.237 kr.-38.033 kr.
Reserveekspedient, Trælastekspedient28.386 kr.-27.129 kr.
Havnearbejder, Lufthavnsarbejder, Stationsmedhjælper32.918 kr.--
Lagerarbejder, Trælastarbejder, Depotarbejder27.409 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Lager- og transportarbejdere kan avancere til fx kørselsleder, lagerformand, lagerforvalter og lagerchef.

Kvalificerede havnearbejdere kan avancere til formænd og forvaltere.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse gennem AMU-uddannelser, blandt andet inden for områderne Lager, terminal og logistik samt Havn og terminal.

Få mere at vide

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Dansk Arbejdsgiverforening
www.da.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.