Lufthavnsarbejder i lufthavn
Job

Lufthavnsarbejder (job)

Lufthavnsarbejdere arbejder i lufthavnene med at tage imod fly og sende dem af sted igen.

Fakta

Arbejdssteder:
Handlingselskaber i lufthavne
Stillingsbetegnelser:
Lufthavnsarbejder, Flyarbejder, Lastemand, Bagageportør, Lufthavnsportør, Catering-mandskab, Rengøringspersonale, Gate-co-ordinator, Flymekanikere

Du kan fx være specialiseret i at håndtere bagage, at gøre fly klar til afgang eller i brand og redning.

Som lufthavnsarbejder har du en særlig viden om sikkerhed, internationale regler og om at få fly af sted til tiden.

Lufthavnsarbejdere arbejder i lufthavne.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En lufthavnsarbejder arbejder med de mange opgaver, der skal løses, hver gang et fly skal lande eller lette.

Det kan være alt fra at tømme flyet for bagage, at gøre det rent og laste det med nye forsyninger til at klargøre og vedligeholde start- og landingsbaner.

Du kan også stå for at fylde brændstof på eller være med til at slukke brande eller håndtere andre alvorlige situationer. 

Ansvar og sikkerhed

Som lufthavnsarbejder har du ansvar for at sikre, at fragt- og passagerfly kommer af sted til tiden. Du har særlig viden om sikkerhed og miljø i lufthavne og om internationale regler. 

Arbejdsforhold

Arbejdet kan være fysisk krævende med tunge løft. Lufthavnsarbejderen arbejder ofte også i trange rum. Fx de lavloftede lastrum nederst i flyet.

Lufthavnsarbejdere arbejder i skiftehold, på alle tider af døgnet, hele året rundt og som oftest udendørs.

Arbejdsopgaver

Nogle af de typiske arbejdsopgaver for en lufthavnsarbejder er at:

 • Laste og losse fly
 • Bugsere fly, foretage afgangstjek og af-ise fly
 • Vedligeholde materialer og anlæg
 • Håndtere bagage og gods
 • Håndtere farlige situationer i lufthavne
 • Fylde brændstof på

Karriereveje

Når du har gennemført lufthavnsuddannelsen, kan du arbejde med forskellige opgaver, alt efter hvilket speciale du har valgt på uddannelsen.

Du kan specialisere dig inden for: 

 • Servicering af flyene, så de bliver klar til take-off
 • Vedligehold af flypladser
 • Håndtering og sortering af bagage og gods
 • Brand og redning
 • Cargo, dvs. transport af gods
 • Rengøring
 • Håndtering af brændstof

Arbejdssteder

Flyarbejdere er typisk ansat i handlingsselskaber i de større lufthavne. Et handlingselskab er en privat virksomhed, der er hyret til at fx at håndtere bagage og gøre fly klar.

Som lufthavnsmedarbejder arbejder du med passager- og charterfly. Du kan også arbejde med at tømme og laste særlige fragtfly.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Fragtleder - luftfart37.415 kr.--
Lufthavnsportør32.918 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller lufthavnsarbejdere, der er ansat i stillinger med andre titler.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Uddannelsesvej

Uddannelsen til lufthavnsarbejder er en erhvervsuddannelse, der tager mellem 2 og 3,5 år. 

Læs om lufthavnsuddannelsen

Mere uddannelse

Som lufthavnsarbejder har du mulighed for at videreuddanne dig.

Videregående uddannelse

Du kan evt. tage AMU-kurser inden for dette område. Se en oversigt over AMU-kurser.

Med lufthavnsuddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser.

I Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser du opfylder adgangskravene til. Husk at vælge hovedforløb (trin/speciale) i værktøjet.

Nogle videregående uddannelser har adgangskrav, som du måske endnu ikke opfylder. Dem kan du også se i Adgangskortet. Måske mangler du kun enkelte fag eller niveauer, som du kan tage på forskellig måde, fx ved supplering.

Prøv Adgangskortet

Voksen- og efteruddannelse

Er du faglært og har mindst 2 års erhvervserfaring, kan du også efteruddanne dig på deltid. Se relevante muligheder i Videre som faglært.

Læs mere

Læs mere i  Videregående uddannelse efter erhvervsuddannelsen.

Mulige uddannelser

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.