Foto af Redigeringstekniker
Job

Redigeringstekniker

Redigeringsteknikeren fortæller historien i lyd og billeder og laver den færdige film eller det færdige tv-program.

Fakta

Arbejdssteder:
Tv-stationer, Produktionsselskaber og av-afdelinger
Jobtyper:
Klipper, Filmklipper, Editor, Billedmixer og CCU (Camera Control Unit)

En redigeringstkeniker bruger de billed- og lydsekvenser, som tv-holdet har optaget, til at lave sit produkt. Redigeringsteknikeren kan også fungere som billedmixer, fx under direkte transmissioner eller optagelser med flere kameraer.

Betegnelsen redigeringstekniker (eller editor) bliver især benyttet inden for video- og tv-produktion. Inden for film taler man om en klipper eller filmklipper.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af redigeringstekniker
OB-vogn - I det mobile studie sidder editor, producer og billedmixer under live-transmissionen.

Optagelsen af et tv-program eller en videofilm sker som regel på flere lokaliteter og på forskellige tidspunkter. Optagelserne laves i en rækkefølge, der er økonomisk og produktionsmæssigt praktisk, men som regel svarer den ikke til tidsfølgen i den færdige historie.

Redigeringsteknikeren bringer orden i hele råmaterialet. Ud fra et klippemanus sætter han sekvenserne sammen til den færdige produktion, der fortæller historien. Redigeringsteknikeren klipper overflødige sekvenser ud. Er den samme scene optaget flere gange, vælger han den bedst egnede.

Redigeringsteknikeren redigerer også lyden fra optagelserne (real-lyden) og lægger den på. Måske skal der også lægges speak, effektlyde eller musik ovenpå.

På tv producerer redigeringsteknikeren desuden ofte en trailer, som er en kort appetitvækker til programmet, der bliver sendt ud i dagene, inden selve programmet bliver vist.

Redigeringsteknikeren arbejder tæt sammen med enten tilrettelæggeren eller en producerassistent. Ofte laver man først en såkaldt arbejdskopi i et mindre format. Arbejdskopien giver producenten og tilrettelæggeren et indtryk af det færdige program.

Redigeringsteknikeren kan også fungere som billedmixer, fx under direkte transmissioner eller optagelser med flere kameraer. Billedmixeren styrer fra OB-vognen (det rullende tv-kontrolrum) sammenkoblingen af de forskellige kameraer.

Arbejdsplads

Mange redigeringsteknikere arbejder freelance, andre er ansat på tv-stationereller private film- og tv-produktionsselskaber. Se mere om Produktion af film, tv og musik mv. samt på Radio- og tv-stationer.

Enkelte er ansat i informations- og av-afdelinger i større erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Editor, Redigeringstekniker38.005 kr.38.990 kr.41.651 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mulighederne for at få arbejde for uddannede redigeringsteknikere inden for tv- og filmproduktion er for tiden mindre gode.

Nogle arbejder med andet inden for tv- og filmproduktion, fx som fotograf eller lydtekniker. Nogle er ansat på tv-stationer, andre bliver freelancere.

Mere uddannelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole arrangerer kurser. Desuden findes der kurser i regi af Den Danske Filmskole og Foreningen af Film- og TV-arbejdere (FAF).

Få mere at vide

Dansk Journalistforbund

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
www.dmjx.dk

Den Danske Filmskole - Efteruddannelse
efu.filmskolen.dk

Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

The European Film College
www.europeanfilmcollege.com

Kort og Dokumentar Filmskolen
www.filmkurser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.