Foto af Dyrlæge
Job

Dyrlæge

Som dyrlæge, eller veterinær, arbejder du bl.a. med at behandle og forebygge sygdomme hos dyr.

Fakta

Arbejdssteder:
Dyrlægeklinikker, Dyrehospitaler, Sundhedsinstitutioner, Slagterier
Stillingsbetegnelser:
Dyrlæge, Veterinær, Forsker

Det kan fx være som praktiserende dyrlæge på en dyreklinik, hvor du behandler kæledyr som hunde og katte eller inden for landbruget, hvor du sikrer at dyrene trives og samtidig rådgiver landmanden om sundhed og pleje.

En del dyrlæger arbejder med forskning og kvalitetskontrol i den biomedicinske industri, eller de arbejder med dyrevelfærd og hygiejne på slagterier. Et voksende område handler om forskning i sygdomme, der smitter fra dyr til mennesker, samt udvikling af nye produktionsmetoder og kvalitetskontrol i fødevareproduktionen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Udover at du kan fungere som dyrlæge for hobbydyr og kæledyr, kan du også arbejde med landbrugets husdyr, fx køer og svin. Som dyrlæge i det moderne landbrug fungerer du som sundhedsrådgiver og sikrer, at landmanden behandler dyrene korrekt. Du kan også blive kaldt ud til vanskelige fødsler, eller når dyr skal aflives.

En del veterinærer arbejder inden for biomedicinsk industri med forskning og produktudvikling af nye medicinske præparater og sammenhænge mellem sygdomme hos dyr og mennesker. Det handler bl.a. om sygdomme, der kan smitte fra dyr til mennesker enten direkte eller via insekter, gnavere og fugle, eller via indtagelse af fødevarer.

Relativt få dyrlæger er beskæftiget i den offentlige fødevarekontrol, hvor de arbejder med kontrol af fødevarer og hygiejne. Arbejdet omfatter tilsyn med malkekvæg, mejerier, fødevarevirksomheder samt supermarkeder. Disse dyrlæger kontrollerer også dyrevelfærd og medicinforbrug hos husdyrbesætningerne.

På slagterierne kontrollerer du dyrene og undersøger, om hygiejnen og dyrevelfærden er i orden. Det sker både før og efter slagtning. Også det færdige produkt bliver kontrolleret.

Veterinærer arbejder også ved Fødevaredirektoratets Veterinærtjeneste, som har ansvaret for at kontrollere husdyrenes sundhedstilstand og de praktiserende dyrlægers arbejde.

På Københavns Universitet arbejder veterinærer som undervisere og forskere. De forsker også på andre af statens forskningsinstitutter, fx Danmarks Fødevareforskning og Danmarks Jordbrugs Forskning.

Fødevarestyrelsen kan, efter særlig ansøgning, meddele dyrlæger tilladelse til at betegne sig som specialdyrlæge. Der findes omkring 15 godkendte specialer, se specialerne i bekendtgørelsen om specialdyrlæger.

Et af specialerne er dyrs adfærd, men egentlige dyrepsykologer findes ikke her i landet.

Arbejdsplads

Veterinærer og dyrlæger arbejder ofte i dyrlægeklinikker. I det offentlige er det som regel Fødevarestyrelsen, der ansætter veterinærer, se mere om Kontrol af levnedsmidler.

Der arbejder også veterinærer på forskellige uddannelsesinstitutioner, hvor de underviser eller forsker.

I det private erhvervsliv er der mulighed for at arbejde i medicinalindustrien og fodermiddelindustrien.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Dyrlæge41.446 kr.-40.155 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen gælder ansatte dyrlæger. Inden for det private dækker lønnen over store variationer.

Lønnen for praktiserende dyrlæger med egen klinik varierer og afhænger af antallet af klienter.

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få et job. I fremtiden ser det ud til, at der vil komme flere job i den bioteknologiske industri.

Derimod forventer man ikke, at antallet af dyrlæger med egen klinik samt dyrlæger i staten vil stige.

Mere uddannelse

Der er kurser hos Den Danske Dyrlægeforening.

Med moduler fra master i klinisk familiedyrsvidenskab er der mulighed for at uddanne sig til fagdyrlæge.

Der er også andre veterinærfaglige masteruddannelser på Københavns Universitet ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Få mere at vide

Den Danske Dyrlægeforening (DDD)
www.ddd.dk

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
www.science.ku.dk

Lov om dyrlæger. Nr. 48 af 11. januar 2017.

Bekendtgørelse om specialdyrlæger. Nr. 569 af 24. maj 2017.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

For Mette Rhode har det været en lang rejse fra Viborg til Københavns Universitet, hvor Mette nu...

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Valg af uddannelse
Valg af uddannelse

Få inspiration til dit valg af uddannelse.