Artikel

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Når dit barn går ud af 9. klasse, skal han/hun have en plan for sin videre uddannelse.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan dit barn opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Den skal bl.a. indeholde:

  • Dit barns mål for uddannelse efter skolen.
  • Dit barns ønske om ungdomsuddannelse,10. klasse, forberedende grunduddannelse (FGU), beskæftigelse eller anden aktivitet efter skolen.

Ansvar for uddannelsesplanen

Det er dig som forælder, der har ansvar for, at dit barns uddannelsesplan er udfyldt. Dit barn og du selv skal underskrive den.

Hvis dit barn er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, skal vejlederen på dit barns skole sørge for, at uddannelsesplanen gøres færdig.

Dit barn følger sin uddannelsesplan

Dit barn følger den uddannelse eller det forløb, der er aftalt i uddannelsesplanen.

Hvis dit barn stopper

Hvis dit barn stopper, skal du som forælder kontakte vejledningen i barnets kommune.

Vejlederne vejleder dit barn om andre muligheder for uddannelse og andre tilbud og hjælper dit barn videre.

Vejlederne vil sørge for, at uddannelsesplanen bliver justeret med de nye oplysninger.

Find kontaktinformation til vejledning i din kommune

Muligheder for aktivitet

Hvis dit barn ikke er i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, findes der en række andre muligheder. Det kan bl.a. være:

Det kan også være lønnet beskæftigelse, dvs. erhvervsarbejde på mindst 20 timer om ugen.

Regler vedrørende ungeydelsen

Forældre til 15-17-årige, der følger deres uddannelsesplan og er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller andre forløb, modtager hver måned en ungeydelse fra kommunen.

Hvis den unge ikke er i gang og derfor ikke følger sin uddannelsesplan, og hvis den unge og forældrene ikke samarbejder om en ny uddannelsesplan for den unge, har kommunen mulighed for at stoppe udbetaling af ungeydelsen.

Er alene forældrene årsag til det manglende samarbejde, kan ungeydelsen i visse tilfælde udbetales til den unge selv.

Se Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse. LBK nr. 724 af 25. maj 2022

Har du brug for vejledning?

Du kan få hjælp af en vejleder på din skole, i din kommune eller af eVejledning.

Læs her, hvordan du får vejledning

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?