pligt til uddannelse
Artikel

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Når din søn/datter går ud af 9. klasse, skal han/hun have en plan for sin videre uddannelse.

 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesplan

Den færdige og underskrevne beskrivelse af din søns/datters uddannelsesplan skal ligge på www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan din søn/datter opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Uddannelesplanen fungerer samtidig som ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse efter 9./10. klasse.

Hvis din søn/datter er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvar for at færdiggøre og underskrive uddannelsesplanen.

Er din søn/datter vurderet ikke-uddannelsesparat, er det UU-vejlederen, der sørger for, at uddannelesplanen gøres færdig.

Din søn/datter følger sin uddannelsesplan

Din søn/datter følger den uddannelse eller det forløb, der er aftalt i uddannelsesplanen.

Hvis din søn/datter stopper i den aftalte uddannelse eller det aftalte forløb, skal du som forælder kontakte Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). UU-vejlederen kan tilbyde vejledning til din søn/datter vedrørende hans/hendes uddannelsesaktiviteter og muligheder.

UU-vejlederen sørger for, at uddannelsesplanen bliver justeret med nye oplysninger om, hvordan din søn/datter opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, rettet mod uddannelse.

Hvis din søn/datter ikke er i gang

Hvis din søn/datter ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, findes der en række andre forløb og aktiviteter, han/hun kan gå i gang med. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vejleder jer som familie om, hvilke andre muligheder der er.

Det kan fx være 10. klasse, efterskole, produktionsskole, ungdomsskole, husholdnings- og håndarbejdsskole, folkehøjskole, musikalsk grundkursus mv. Det kan også være erhvervsarbejde på mindst 18 timer om ugen.

På UddannelsesGuiden kan du læse mere om de forskellige skoletyper.

Regler vedrørende ungeydelsen

Forældre til 15-17-årige, der følger deres uddannelsesplan og er i gang med uddannelse, job eller andre forløb, modtager hver måned en ungeydelse fra kommunen.

Hvis den unge ikke er i gang og derfor ikke følger sin uddannelsesplan, og hvis den unge og forældrene ikke samarbejder om en ny uddannelsesplan for den unge, har kommunen mulighed for at stoppe udbetaling af ungeydelsen.

Er alene forældrene årsag til det manglende samarbejde, kan ungeydelsen i visse tilfælde udbetales til den unge selv.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse. LBK nr. 609 af 3. juni 2016.

Har du brug for vejledning?

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune.