Artikel

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Når dit barn går ud af 9. klasse, skal han/hun have en plan for sin videre uddannelse. Elevplanen bliver til en uddannelsesplan. 

 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er digital og ligger på optagelse.dk. 

Planen skal beskrive, hvordan dit barn opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Den skal bla. indeholde:

  • Dit barns mål for uddannelse efter skolen.
  • Dit barns ønske om ungdomsuddannelse,10. klasse, anden aktivitet eller beskæftigelse efter skolen.

Ansvar for uddannelsesplanen

Det er dig som forælder, der har ansvar for, at dit barns uddannelsesplan er udfyldt. Dit barn og du selv skal underskrive den.

Hvis dit barn er vurderet ikke-uddannelsesparat, skal vejlederen på dit barns skole sørge for, at uddannelsesplanen gøres færdig.

Dit barn følger sin uddannelsesplan

Dit barn følger den uddannelse eller det forløb, der er aftalt i uddannelsesplanen.

Hvis dit barn stopper

Hvis dit barn stopper, skal du som forælder kontakte vejledningen i barnets kommune.

Vejlederne vejleder dit barn om andre muligheder for uddannelse og andre tilbud og hjælper dit barn videre.

Vejlederne vil sørge for, at uddannelsesplanen bliver justeret med de nye oplysninger.

Find kontaktinformation til Vejledning gennem Den kommunale ungeindsats (KUI).

Muligheder for aktivitet

Hvis dit barn ikke er i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, findes der en række andre muligheder. Det kan fx være:

Det kan også være beskæftigelse, dvs. erhvervsarbejde på mindst 20 timer om ugen.

Regler vedrørende ungeydelsen

Forældre til 15-17-årige, der følger deres uddannelsesplan og er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller andre forløb, modtager hver måned en ungeydelse fra kommunen.

Hvis den unge ikke er i gang og derfor ikke følger sin uddannelsesplan, og hvis den unge og forældrene ikke samarbejder om en ny uddannelsesplan for den unge, har kommunen mulighed for at stoppe udbetaling af ungeydelsen.

Er alene forældrene årsag til det manglende samarbejde, kan ungeydelsen i visse tilfælde udbetales til den unge selv.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse. LBK nr. 609 af 3. juni 2016.

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.