pligt til uddannelse
Artikel

Pligt til uddannelse eller anden aktivitet for 15-17-årige

Alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse.

Når dit barn går ud af 9. klasse, skal han/hun have en plan for sin videre uddannelse.

 

Fold alle afsnit ud

Uddannelsesplan

Den færdige og underskrevne beskrivelse af dit barns uddannelsesplan skal ligge på optagelse.dk. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan dit barn opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Hvis dit barn er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvar for at færdiggøre og underskrive uddannelsesplanen.

Er dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat, er det vejlederen på dit barns skole, der sørger for, at uddannelsesplanen gøres færdig.

Dit barn følger sin uddannelsesplan

Dit barn følger den uddannelse eller det forløb, der er aftalt i uddannelsesplanen.

Hvis dit barn stopper i den aftalte uddannelse eller det aftalte forløb, skal du som forælder kontakte vejledningen i barnets kommune. Vejlederne vil tilbyde vejledning til dit barn vedrørende hans/hendes uddannelsesaktiviteter og muligheder.

Vejlederne vil sørge for, at uddannelsesplanen bliver justeret med nye oplysninger om, hvordan dit barn opfylder pligten til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, rettet mod uddannelse.

Hvis dit barn ikke er i gang

Hvis dit barn ikke er i gang med en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, findes der en række andre forløb og aktiviteter, han/hun kan gå i gang med. Vejledningen i barnets kommune vejleder jer som familie om, hvilke andre muligheder der er.

Det kan fx være

Det kan også være erhvervsarbejde på mindst 20 timer om ugen.

Regler vedrørende ungeydelsen

Forældre til 15-17-årige, der følger deres uddannelsesplan og er i gang med uddannelse, job eller andre forløb, modtager hver måned en ungeydelse fra kommunen.

Hvis den unge ikke er i gang og derfor ikke følger sin uddannelsesplan, og hvis den unge og forældrene ikke samarbejder om en ny uddannelsesplan for den unge, har kommunen mulighed for at stoppe udbetaling af ungeydelsen.

Er alene forældrene årsag til det manglende samarbejde, kan ungeydelsen i visse tilfælde udbetales til den unge selv.

Du kan læse mere i Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse. LBK nr. 609 af 3. juni 2016.

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.