fisker
Andre uddannelser

Fisker

På uddannelsen til fisker lærer du om fiskearter og fangstmetoder inden for erhvervsfiskeri.

Fakta

Navn:
Fisker
Andre betegnelser:
Erhvervsfisker
Varighed:
Ca. 2 år
Adgangskrav:
9 års skolegang. Minimum 16 år. Gennemført 3-ugers søsikkerhedskursus for fiskere
Økonomi:
Løn

Samtidig får du viden om en fiskekutter som arbejdsplads og om, hvordan man klarer sig på søen i alt slags vejr.

En anden side af uddannelsen handler om navigation, svejsning, radiokommunikation, brandbekæmpelse, arbejdssikkerhed, regler for søfart, og hvordan kutterens eller skibets motor virker.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til erhvervsfisker lærer du om alle elementer af det at være fisker. Du får bl.a. en viden om fiskearter og om det daglige arbejde som fisker.

Uddannelsen består af 2 skoleperioder og 3 praktikforløb. Hvert praktikforløb varer 6 måneder. Praktikken kan foregå på fiskeskibe overalt i Danmark.

I løbet af praktiktiden skal du have arbejdet med mindst tre forskellige former for fiskeri, det kan fx være snurrevodsfiskeri, trawlfiskeri og garnfiskeri.

I skoleperioderne får ud undervisning i følgende fag:

  • Sikkerhed
  • Sygdomsbehandling
  • Navigation
  • Radio
  • Fiskearter, fangstmetoder, fiskeredskaber, fartøjer
  • Motor og maskinrummets udstyr
  • Hydraulik
  • Reparationssvejsning
  • Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker
  • Kabystjeneste og proviantering

Når du er færdig med uddannelsen, får du Det Blå Bevis. Det er et bevis på, at du er uddannet erhvervsfisker. Beviset giver dig lov til at sejle med erhvervsfiskeskibe i danske farvande. Skibene må ikke være større end ni meter i længden.

I løbet af uddannelsen er der mulighed for at tage duelighedsbevis i sejlads og i motorpasning samt et radiocertifikat. Hvis du har taget Det Blå Bevis og fået de øvrige beviser, har du lov til at sejle i danske farvande med erhvervsfiskeskibe, der er op til 15 meter i længden.

Uddannelsen foregår i Thyborøn.

Optagelse og adgang

Du skal være fyldt 16 år og have fuldført 9. klasse. Du skal også have gennemført et obligatorisk 3-ugers søsikkerhedskursus for fiskere.

Du skal have et gyldigt sundhedsbevis.

Du skal indgå en uddannelsesaftale med Danmarks Fiskeriforening, der så tager kontakt til det enkelte praktiksted. Oplysning om optagelsestidspunkter osv. får du ved at henvende dig til skolen.

Du søger om optagelse direkte på skolen.

Økonomi

Under uddannelsen får du ca. 11.500 kr. i elevløn pr. måned i det første år og cirka 14.500 kr i det andet år. I praktikperioderne har du også mulighed for at tjene lidt ekstra, da du har mulighed for at få en procentdel af fangsten.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveau for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet fisker kan du blive ansat på en fiskekutter. Du har også mulighed for at købe dit eget skib.

Fiskere med tilstrækkelig erhvervserfaring og fartstid, blandt andet fiskere med Det Blå Bevis, kan fortsætte på skipperskole og efter 6 måneder tage eksamen til fiskeskipper af 1. grad, fiskeskipper af 3. grad eller kystskipper.

Hvis du vælger at tage 1 år mere på skolebænken udover de 6 måneder, kan du gå til eksamen og blive sætteskipper. Eksamenerne giver dig mulighed for at sejle større skibe.

Få mere at vide

Fiskericirklen:
www.blivfisker.nu

Danmarks Fiskeriforening:
www.fiskeriforening.dk

Fiskeriskolen:

www.eucnordvest.dk/fiskeri

Søfartsstyrelsen:
www.sofartsstyrelsen.dk

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information