Undervisning i læsning og matematik for voksne, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Undervisning i læsning og matematik for voksne, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at tilrettelægge og gennemføre undervisning i læsning og matematik for voksne, men fx også til at vejlede voksne deltagere og virksomheder om undervisningstilbud.

Fakta

Navn:
Undervisning i læsning og matematik for voksne, PD
Andre betegnelser:
Undervisning i læsning og/eller matematik for voksne
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får solid faglig viden om undervisning i læsning og matematik, og du får kendskab til teorier om voksnes læring. Du kan desuden få specialiseret viden om bestemte målgrupper som ordblinde og læsesvage unge og voksne.

Uddannelsen henvender sig især til undervisere, der gerne vil arbejde med at udvikle voksnes funktionelle færdigheder i at læse, stave, skrive samt forstå og anvende matematik. Du kan blive FVU-lærer, ordblindelærer for voksne eller læsevejleder for ungdomsuddannelserne.

.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for undervisning i læsning og matematik for voksne skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for retningen.

Med bestemte valg blandt de retningsspecifikke moduler kan du kvalificere dig som læseunderviser og/eller matematikunderviser på FVU, underviser for voksne ordblinde eller læsevejleder for erhvervsskolerne.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

FVU-læselærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-læselærer med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Skriftsprogsundervisning for voksne – FVU

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

Læsevejleder for ungdomsuddannelserne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Læsevejleder for ungdomsuddannelserne (tidligere Læsevejleder i erhvervsuddannelserne) med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning og skrivning
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

Ordblindelærer for voksne

Du kan kvalificere dig til at fungere som Ordblindelærer for voksne med modulerne:

 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning
 • Ordblindeundervisning for voksne

Du kan supplere med modulet:

 • Læse- og skriveteknologi

Ordblindelærer i grundskolen

Nogle professionshøjskoler tilbyder et forløb, som er tilrettelagt for lærere og pædagoger, der vil kvalificere sig til at fungere som ordblindelærer i grundskolen. Forløbet sammensættes af moduler fra forskellige retninger under den pædagogiske diplomuddannelse:

 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse (fra PD i Læsevejledning i grundskolen)
 • Skriftsproglige vanskeligheder i relation til dysleksi (fra PD i Logopædi)
 • Læse- og skriveteknologi (fra PD i Undervisning i læsning og matematik for voksne)

FVU-matematiklærer

Du kan kvalificere dig til at fungere som FVU-matematiklærer med modulerne:

 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne
 • Matematikvanskeligheder hos voksne

Værd at vide

Uddannelserne som FVU-læselærer, læsevejleder for ungdomsuddannelserne, ordblindelærer for voksne, ordblindelærer i grundskolen og FVU-matematiklærer omfatter hver 2-3 moduler fra Undervisning i læsning og matematik for voksne. Modulerne kan indgå i en fuld diplomuddannelse, men det er ikke et krav.

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Afdækning af engelsksproglige færdigheder
 • Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrund af viden om læsning, stavning og skrivning med emner som lovgrundlag, undersøgelser af voksnes læsefærdigheder, sprogets opbygning, læseforståelse, skriftlig fremstilling, læsestrategier, stavning og sproglig opmærksomhed; socio-emotionelle følger af skriftsprogsvanskeligheder indgår også
 • Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelser hos voksne, der bl.a. giver redskaber til at undersøge voksnes matematikfærdigheder; emner er fx voksnes numeralitet på arbejdspladser og i andre sammenhænge, undervisningsmaterialer og -aktiviteter i kontekster og i forhold til målgrupper, anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, it, spil mv.
 • FVU-engelsk
 • FVU-start
 • FVU-undervisning i digitale færdigheder for voksne
 • Grundlæggende digitale færdigheder
 • Læse- og skriveteknologi, der bl.a. giver redskaber til at udrede behov for læse- og skriveteknologi og inddrager aspekter som hjælpemiddellovgivningen, planlægning af undervisning med teknologi, evaluering af deltagernes udbytte samt vejledning og samarbejde om valg og anvendelse af teknologi
 • Læsevejledning i ungdomsuddannelserne, der bl.a. giver metoder til planlægning og koordinering af læseindsatsen og i forhold til læsevejlederens roller og funktioner; integration af læsning og skrivning i undervisningen, tilrettelæggelse af test, netværkarbejde og regler om specialpædagogisk støtte indgår også
 • Matematikvanskeligheder hos voksne med emner som voksnes regnemetode, blokeringer og modstande i forhold til matematik, voksnes læringsstrategier, kommunikation i matematiklæring og kompenserende undervisningsmaterialer
 • Ordblindeundervisning for voksne med emner som lovgrundlag, afdækning af sproglige forudsætninger og færdigheder samt didaktik og metoder i ordblindeundervisningen, herunder teknologi; individuel og differentieret undervisning, dysleksi og tosprogethed samt socio-emotionelle følger af dysleksi indgår også
 • Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU med emner som lovgrundlag, afdækning og trinplacering af FVU-deltagere, individuel og trinplaceret undervisning, læse-skriveteknologi som integreret element, produktion af læremidler og FVU i andre uddannelser

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter diplomuddannelsen i pædagogik med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter din adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
28. januar 2019
13. december 2019
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder - UCPlus Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. januar 2019
13. december 2019
Skriftsprogsundervisning - FVU - UCPlus Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
31. december 2019
Afdækning af skriftsprogsv. - blended l. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Afdækning af skriftsprogsv. - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
21. januar 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder på baggrun Dagundervisning 5230 Odense M
*
26. august 2019
10. januar 2020
Funktionelle matematikfærdigheder Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Funktionelle matematikfærdigheder - blended l. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
31. december 2019
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Læsevejledning i ungdomsudd. - Blended l. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
31. december 2019
Ordblindeundervisning for voksne - Blended l. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Ordblindeundervisning for voksne - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
10. januar 2020
Skrifsprogsundervisning - Deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. august 2019
31. december 2019
Skrifsprogsundervisning - FVU - Blended l. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
2. september 2019
31. januar 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2019
31. januar 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2019
31. januar 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 1799 København V
*
3. september 2019
16. december 2019
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2019
16. december 2019
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
15. januar 2020
Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. september 2019
31. januar 2020
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2019
31. januar 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 1799 København V
*
5. september 2019
16. december 2019
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Modul 7: Læse og skriveteknologi Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
16. december 2019
Modul 7: Læse og skriveteknologi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. september 2019
31. januar 2020
Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 1799 København V
*
10. september 2019
16. december 2019
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2019
16. december 2019
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
11. september 2019
31. januar 2020
FVU - Funktionelle mat.færdigheder og -forståelser Dagundervisning 1799 København V
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Afdækning af skrifsprogsv. Blended Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Afdækning af skrifsprogsv. deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder pba viden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
6. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læse- og skriveteknologi Varde Dagundervisning 6800 Varde
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læsevejledning i ungdomsudd. Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Læsevejledning i ungdomsudd. - blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Matematikvanskeligheder for voksne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne - blended. Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne -deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Ordblindeundervisning for voksne - blended Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Ordblindeundervisning for voksne - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsundervisning - FVU - blended Fleksibel undervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
15. maj 2020
Skriftsprogsundervisning - FVU - deltid Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
20. januar 2020
5. juni 2020
Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2020
30. juni 2020
Matematikvanskeligheder hos voksne - FVU Dagundervisning 1799 København V
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 2: Matematikvanskeligheder hos voksne - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - FVU Dagundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
4. februar 2020
19. juni 2020
Modul 6: Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
5. februar 2020
19. juni 2020
Modul 5: Ordblindeundervisning for voksne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
15. maj 2020
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
6. februar 2020
16. september 2020
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. august 2020
18. december 2020
Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder pba viden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Funktionelle matematikfærdigheder og -forståelse f Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Læse- og skriveteknologi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Læsevejledning i ungdomsuddannelserne Dagundervisning 7400 Herning
*
1. september 2020
22. januar 2021
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne Dagundervisning 6100 Haderslev
*
1. september 2020
22. januar 2021
Modul 4: Skriftsprogsundervisning for voksne - NET Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
2. september 2020
22. januar 2021
Modul 1: Funktionelle matematikfærdigheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Modul 3: Afdækning af skriftsprogsvanskeligheder Fjernundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje