Kandidatuddannelse

Teknologisk entreprenørskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du at skabe teknologibaserede løsninger på samfundsmæssige udfordringer i samarbejde med dit team.

Fakta

Navn:
Teknologisk entreprenørskab
Andre betegnelser:
Technology Entrepreneurship
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Fokus er på at skabe innovation gennem diversitet, og kandidatuddannelsen retter sig mod ansøgere med forskellig baggrund inden for humaniora, business, ingeniørvidenskab og samfundsvidenskab. På uddannelsen får du udviklet dine evner som entreprenør, og du lærer at bygge bro mellem marked og teknologi ved at skabe løsninger med social og bæredygtig effekt.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som innovation manager og business developer, ligesom du vil kunne løse opgaver som entreprenørleder og manager i store virksomheder. Her vil du også kunne arbejde som intraprenør, hvor du udvikler ideer og løsninger. Endelig vil du kunne skabe dit eget start-up.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen I teknologisk entreprenørskab kvalificerer dig til at blive en alsidig teknologi-iværksætter. Uanset hvilken akademisk baggrund du kommer med, vil du lære at forstå og beherske transformative teknologier som AI, machine learning, IoT, og blockchain.

Indhold

Du lærer, hvordan du starter med en idé eller teknologi og forvandler den til en gennemførlig teknologisk satsning, mens du arbejder i et tværfagligt team og samarbejder med DTU-forskere og virksomheder.

Uddannelsen kombinerer rigtige start-up-ideer og teknologi med kurser i grundlæggende entreprenørskab, etik, personlig udvikling og bæredygtighed. I forløbet lærer du at udvælge og validere ideer, udvikle løsninger, udforske og definere din rolle i en start-up-virksomhed. Gennem hele uddannelsen bliver dit team vejledt af iværksættere, start-up-coaches og undervisere med erfaring inden for entreprenørskab. 

Specialiseringer

Du specialiserer dig inden for et af følgende områder:

 • Technology and design
 • Strategy and user insight
 • Finance and legal

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, øvelsestimer og projektorienteret arbejde, som foregår i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Technology (Technology Entrepreneurship).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder teknologisk entreprenørskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse inden for humaniora, business, ingeniørvidenskab eller samfundsvidenskab kan give adgang.

Den gennemførte bacheloruddannelse skal indeholde fag eller fagelementer svarende til 15 ECTS inden for et eller flere af følgende områder:

 • Innovation og entreprenørskab
 • Organisation, økonomi, jura og ledelse
 • Kvantitative metoder
 • Kvalitative metoder
 • Design
 • It og Data Science
 • Materialer
 • Fysik, kemi, bilogi/bioteknologi og matematik
 • Miljø, klima og bæredygtighed
 • Antropologi
 • Anatomi, fysiologi, patologi og epidemiologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du enten kunne skabe dit eget start-up, blive intreprenør (ideudvikler inden for produktudvikling og marketing), innovation manager, business developer eller arbejde som entreprenørleder, manager eller forandringsdriver i store virksomheder. Der vil være jobmuligheder inden for fx ledelse og styring af store ingeniørprojekter i teknologibaserede start-ups, store etablerede firmaer og kapitalfonde.

Du vil kunne arbejde sammen med forskellige mennesker og bygge bro mellem marked og teknologi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale og ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information