civilingeniør i energiteknologi
Kandidatuddannelse

Energiteknologi

Uddannelsen giver et solidt forskningsbaseret fundament til løsning af samfundets udfordringer med den grønne omstilling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energiteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med analyse af eksisterende og nye energiteknologier og deres samspil i energisystemet. Du kan vælge specialisering inden for energiteknologi hvor fokus er på energisystemet, eller inden for energiinformatik, hvor fokus er på digitaliseringen af energisektoren.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter inden for energiteknologi eller energiinformatik, afhængigt af din specialisering.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen kan du vælge mellem to specialiseringsprofiler: energiteknologi eller energiinformatik.

Energiteknologi

På energiteknologi-profilen arbejder du med analyse og integration af eksisterende og nye energiteknologier som fx vindmøller, kraftværker på biomasse, solceller og brændselsceller. Du arbejder med modellering, optimering og regulering af energiprocesser og energisystemer, ressourceøkonomi og lovgivning.

Energiinformatik

På energiinformatik-profilen arbejder du med den aktuelle intense digitalisering af energisektoren. Digitaliseringen giver nye muligheder for intelligent balancering af vedvarende energiproduktion og -forbrug. Du arbejder med programmering, kunstig intelligens, dataanalyse, system-modellering og simulering, informationssystemer, innovation og digitale forretningsmodeller.

Praktisk fokus med høj grad af videnskabelighed

Begge uddannelsens profiler har et praktisk og anvendelsesorienteret fokus kombineret med høj faglig teknisk videnskabelighed, og uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse de tekno-økonomiske elementer, der er relevante for energisektoren.

Du vil kunne fungere som brobygger mellem energiteknologien og dertilhørende juridiske og politiske aspekter samt miljø, klima og bæredygtighed.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder energiteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i energiteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller ingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i energiteknologi giver adgang til uddannelsen.

En bacheloruddannelse i energi med specialisering i termisk energiteknik, mekatronisk energiteknik eller elektrisk energiteknik fra Aalborg Universitet giver også adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter inden for energiteknologiområdet.

Job inden for rådgivning

Du vil også kunne arbejde som rådgiver for private firmaer eller offentlige myndigheder, der arbejder med tilladelser, sikkerhedsregler og administration af energi, klima og miljø.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information