civilingeniør i energiteknologi
Kandidatuddannelse

Energiteknologi

Energiteknologi handler om fremtidens energi og om, hvordan man finder mere bæredygtige energiløsninger, der tager hensyn til klima og miljø.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i energiteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du arbejder med udvikling af eksisterende og nye energiteknologier og deres samspil i energisystemet, fx vindmøller, biomasse, solceller og brændselsceller. Du lærer samtidig om modellering, optimering og regulering af energiprocesser og -systemer, livscyklusanalyse, ressourceøkonomi og lovgivning.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du bl.a. kunne arbejde med forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter inden for energiteknologiområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med udvikling af eksisterende og nye energiteknologier som fx vindmøller, kraftværker på biomasse, solceller og brændselsceller.

Det kan også være smart grids, som er intelligente kommunikationssystemer mellem forskellige elforbrugende produkter som fx elbiler, varmepumper eller køleskabe. Smart grid-løsningerne muliggør, at elforbrugende produkter automatisk kan tænde og slukke afhængig af elprisen, uden at forbrugerens komfortniveau bliver reduceret.

Uddannelsen har et praktisk og anvendelsesorienteret fokus kombineret med høj faglig teknisk videnskabelighed, og den giver en grundlæggende forståelse for juridiske og økonomiske elementer, der er relevante for et energisystem.

Du vil kunne fungere som brobygger mellem energiteknologien og dertilhørende juridiske og politiske aspekter samt miljø, klima og bæredygtighed.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder energiteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i energiteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller ingeniøruddannelse. En bacheloruddannelse i energiteknologi giver adgang til uddannelsen.

En bacheloruddannelse i energi med specialisering i termisk energiteknik, mekatronisk energiteknik eller elektrisk energiteknik fra Aalborg Universitet giver også adgang til uddannelsen.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig bl.a. jobmuligheder inden for forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter inden for energiteknologiområdet.

Du vil også kunne arbejde som rådgiver for private firmaer eller offentlige myndigheder, der arbejder med tilladelser, sikkerhedsregler og administration af energi, klima og miljø.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information