kandidatuddannelse i Politik og international forvaltning
Kandidatuddannelse

International Public Administration and Politics

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og giver en grundig viden om de rammer, der er for offentlig administration og politik på tværs af såvel lokale og regionale som nationale og internationale niveauer.

Fakta

Navn:
International Public Administration and Politics
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at bidrage til styring, udvikling og ledelse af løsninger på offentlige problemstillinger, der går på tværs af forvaltningsniveauer.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige og private organisationer eller NGO'er, tænketanke og private virksomheder, der har internationale relationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen International Public Administration and Politics får du færdigheder i at analysere forhold, der relaterer sig til europæisk og international offentlig administration og politik ud fra relevante teorier og metoder.

Du lærer også at kommunikere din viden både skriftlig og mundtligt på engelsk og at arbejde sammen med samarbejdspartnere i situationer, hvor forvaltningsniveauer, lande-, sektor- og kulturgrænser mødes og brydes.

Uddannelsen er tværfaglig og indeholder vidensområder fra politik, økonomi, sociologi og jura i relation til forvaltning og administration.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Public Administration and Politics som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i International Public Administration and Politics skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori statskundskab eller en samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra RUC med de fleste kombinationer af nedenstående bachelorfag indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen:

  • International Studies
  • Politik og administration
  • Socialvidenskab
  • Plan, by og proces
  • Erhvervsøkonomi (HA) (etfagsbachelor)

En række andre bacheloruddannelser giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen. Du kan se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i offentlige og private organisationer, der har aktiviteter med internationale dimensioner. Det kan være på lokalt, regionalt, statsligt og internationalt niveau.

Andre arbejdssteder kan være NGO'er, tænketanke og private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning og administration, strategi og personale.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information