kandidatuddannelse i Assyriologi
Kandidatuddannelse

Assyriologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på oldtidens mellemøstlige rige Mesopotamien, som i dag ligger i store dele af det nuværende Syrien og Irak.

Fakta

Navn:
Assyriologi
Andre betegnelser:
Assyriology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil her arbejde videre med den mesopotamiske kultur og historie ud fra skriftlige kilder, lige som du vil få kendskab til flere af de gamle sprog.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling ved bl.a. museer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i assyriologi handler om Mesopotamiens oldtid. Du får undervisning i den nærorientalske kulturhistorie fra ca. år 3000 og frem til år 500 før vor tid.

Indhold

Der vil være fokus på de skriftlige kilder, og du kommer til at arbejde med bearbejdede og ubearbejdede skriftlige kilder på det akkadiske sprog.

Du vil desuden få kendskab til det sumeriske sprog og kildeskriftsproget hittitisk. Du lærer hovedtrækkene af kileskriftens struktur og udvikling.

Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning. Al undervisning foregår på engelsk.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Assyriology

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder assyriologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

KU udbyder en bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i assyriologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter på arbejde inden for undervisning og forskning, men der er kun få stillinger inden for disse områder.

Du kan også søge arbejde inden for kulturformidling, fx som museumsinspektør ved et museum med udstillinger om Mesopotamien eller i rejsebranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning og kultur- og museumsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information