kandidatuddannelse i Assyriologi
Kandidatuddannelse

Assyriologi

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på oldtidens mellemøstlige rige Mesopotamien, som i dag ligger i store dele af det nuværende Syrien og Irak.

Fakta

Navn:
Assyriologi
Andre betegnelser:
Assyriology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil her arbejde videre med den mesopotamiske kultur og historie ud fra skriftlige kilder, lige som du vil få kendskab til flere af de gamle sprog.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning, men der er også mulighed for at arbejde med kulturformidling ved bl.a. museer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i assyriologi handler om Mesopotamiens oldtid. Du får undervisning i den nærorientalske kulturhistorie fra ca. år 3000 og frem til år 500 før vor tid.

Skriftlige kilder

Der vil være fokus på de skriftlige kilder, og du kommer til at arbejde med bearbejdede og ubearbejdede skriftlige kilder på det akkadiske sprog.

Du vil desuden få kendskab til det sumeriske sprog og kildeskriftsproget hittitisk. Du lærer hovedtrækkene af kileskriftens struktur og udvikling.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.mag. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in Assyriology

Undervisning

Undervisningen foregår som regel på mindre hold i kombination med forelæsninger. Noget af undervisningen kan også foregå ved individuel vejledning.

Sprog

Den videnskabelige litteratur er udelukkende på fremmedsprog, og det er en fordel, hvis du er fortrolig med engelsk, tysk og fransk.

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

KU udbyder en bacheloruddannelse i faget. Se UG-artiklen Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi).

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter på arbejde inden for undervisning og forskning, men der er kun få stillinger inden for disse områder.

Du kan også søge arbejde inden for kulturformidling, fx som museumsinspektør ved et museum med udstillinger om Mesopotamien eller i rejsebranchen.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information