erasmus mundus global studies
Kandidatuddannelse

Global Studies

Du lærer om politiske, sociale og økonomiske konsekvenser af globalisering. Kandidatuddannelsen udbydes af fem europæiske universiteter i fællesskab.

Fakta

Navn:
Global Studies (Erasmus Mundus)
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Sprog:
Engelsk
Økonomi:
Deltagerbetaling, men mulighed for SU og udlandsstipendium

På kandidatuddannelsen går du i dybden med samspillet mellem nationale samfundsforhold og internationale forandringsprocesser.

Uddannelsen foregår i Danmark, Belgien, Tyskland, Østrig eller Polen.

Efter endt uddannelse kan du finde job i både danske og internationale ngo'er, private virksomheder og offentlige institutioner, fx som konsulent, projektleder eller forsker.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen giver dig viden om globaliseringsprocesser, europæisk integration og verdensøkonomi. Du lærer bl.a. om globalisering i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Du bliver klædt på til at kunne analysere strukturer og udviklinger i samfundet på flere niveauer.

International uddannelse

Uddannelsen er et Erasmus Mundus-program, der udbydes af fem europæiske universiteter i fællesskab, og foregår i mindst to forskellige lande, afhængigt af hvilke fag du vælger.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Den engelske titel er Master of Science in Social Sciences in Global Studies.

Undervisning

Undervisningen afhænger af valgte kurser og kan veksle mellem forelæsninger, holdundervisning, feltarbejde, ekskursioner, selvstudie, onlineundervisning og gruppearbejde. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Du skal studere ved to af følgende universiteter:

  • Roskilde Universitet i Danmark
  • Gent Universitet i Belgien
  • Leipzig Universitet i Tyskland
  • Wien Universitet i Østrig
  • Wroclaw Universitet i Polen

Eksamen

På fjerde semester afslutter du kandidatuddannelsen med et speciale, der skrives på det universitet, hvor du er på andet år. 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der er specifikke krav til dine engelskkundskaber. 

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsens hjemmeside:

Adgangskrav på Global Studies (globalstudies-masters.eu)

Optagelse

Global Studies er en Erasmus Mundus-uddannelse med særlige regler for ansøgning og optagelse. 

Ansøgningsfristerne kan afvige fra danske frister.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via uddannelsens hjemmeside.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår afhængigt af specialisering ved følgende uddannelsessteder:

  • Roskilde Universitet
  • Gent Universitet
  • Leipzig Universitet
  • Wien Universitet
  • Wroclaw Universitet

Læs om

Økonomi

Uddannelsen har deltagerbetaling, men der er mulighed for at søge udlandsstipendium til helt eller delvist at dække studieafgiften. 

Du kan også søge SU under uddannelsen, og der kan være mulighed for at søge Erasmus-stipendier.

Læs mere

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde i ngo'er, ministerier og internationale organisationer fx som embedsmand, projektleder eller interkulturel konsulent.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med udvikling, rådgivning eller ledelse  i både offentlige og private virksomheder, internationale organisationer samt i danske og internationale interesseorganisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information