Maritime el-installationer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Maritime el-installationer

Områdets kurser giver kompetencer til at installere og vedligeholde el-systemer og -udstyr til den maritime branche - onshore og offshore.

Fakta

Navn:
Maritime el-installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2867

Du beskæftiger dig med udstyr og komponenter til forsyningssystemer og el-distributionssystemer eller med navigations- og bundudstyr til skibe. Desuden vedligehold af ældre offshore platforme og skibe. Uanset teknologi vil der være fokus på energieffektivisering.

Kurserne henvender sig til faglærte elektrikere og maskinmestre, der arbejder i den maritime branche. Fx i virksomheder, der leverer onshore og offshore service, i værftsindustrien eller i virksomheder, der installerer og servicerer skibsudstyr som sonar, ekkolod, radar- og kommunikationsudstyr.

Se alle AMU-kurser inden for området Maritime el-installationer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Maritime el-installationer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Fejlfinding, reparation og kvalitetssikring af maritime el-installationer og komponenter
  • Montering, idriftsættelse, vedligehold og fejlfinding af maritimt kommunikations-, navigations- og bundudstyr
  • Opbygning, installation, montering, indkøring, betjening og kvalitetssikring af maritime anlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Maritime el-installationer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Maritime el-installationer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale kompetencer til online undervisning
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
ATEX, anvendelse
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Praktik for F/I
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Arbejde på eller nær spænding - introduktion
Dimensionering, særlige områder
Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer
Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & 1.hjælp
Arbejde på eller nær spænding - ajourf. & praksis
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information