amu i varmeteknik
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Gas- og oliefyrede installationer

Områdets kurser giver kompetencer til at arbejde med installation og service på især gas-, men også oliefyrede anlæg.

Fakta

Navn:
Gas- og oliefyrede installationer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2862

Du lærer fx at foretage eftersyn, kontrol, reparation og indregulering af anlæg og de rørsystemer, komponenter og automatiksystemer, der hører til anlæggene. Nogle kurser er certifikatkurser, der giver kendskab til lovgivningen inden for området.

Kurserne henvender sig til især til montører med en erhvervsuddannelse inden for vvs-energiområdet og til montører med en anden erhvervsuddannelse fra Industriens område. Du kan fx være ansat i en vvs- eller vvs-entreprenørvirksomhed.

Se alle AMU-kurser inden for området Gas- og oliefyrede installationer på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Gas- og oliefyrede installationer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Anvendelse og forståelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Anvendelse og forståelse for love og regler
  • Installation af gas- og oliefyrede anlæg
  • Kundeservice og vejledning
  • Service, fejlfinding og indregulering af gas- og oliefyrede anlæg

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Gas- og oliefyrede installationer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Tekniske installationer og energi.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.

Få mere at vide

Gas- og oliefyrede installationer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for tekniske installationer og energi.

AMUkurs.dk.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information