Kursus

Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg over 100 kW

Deltageren kan foretage det regelmæssige eftersyn på oliefyrede kedelanlæg over 100 kW ifølge energistyrelsens bekendtgørelse nr. 881 af 18/08/2006.Deltageren kan endvidere udføre installation, service og reparation på oliefyr med en effekt over 100 kW.Deltageren kan udføre hovedeftersyn samt indregulere flertrins og modulerende på oliefyr over 100 kW, herunder indstille og afprøve drift og sikkerhedsudstyr.Deltageren kan råde og vejlede kunderne om forbedringer på deres kedelanlæg.

Fakta

Navn:
Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg over 100 kW
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
10 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 134 - 200 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
45911-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer, som beskæftiger sig med vedligehold og drift af oliefyr over 100 kW, der er godkendt oliefyrsmontør under 100 kW

Mål

Deltageren kan foretage det regelmæssige eftersyn på oliefyrede kedelanlæg over 100 kW ifølge energistyrelsens bekendtgørelse nr. 881 af 18/08/2006.Deltageren kan endvidere udføre installation, service og reparation på oliefyr med en effekt over 100 kW.Deltageren kan udføre hovedeftersyn samt indregulere flertrins og modulerende på oliefyr over 100 kW, herunder indstille og afprøve drift og sikkerhedsudstyr.Deltageren kan råde og vejlede kunderne om forbedringer på deres kedelanlæg.

Varighed

10 dage

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har bestået en censorbedømt eksamen med tilfredsstillende resultat. Eksamen afholdes efter retningslinjer, som administreres af Metalindustriens uddannelsesudvalg.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

 Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser