amu i urmageri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Urmageri

Kurserne inden for urmageri giver kompetencer til at arbejde med reparation, vedligehold og salg af alle slags ure.

Fakta

Navn:
Urmageri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2661

Du kan specialisere dig i rensning, justering og kontrol af både nyere og ældre modeller af storure og småure. Du lærer også at beregne tilbud på reparationer og give kunderne sagkyndig rådgivning om både mekaniske og elektroniske produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte urmagere.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Urmageri omfatter kurser inden for emnet:

  • Reparation, vedligeholdelse og salg af ure

Kurserne kan udbydes af Zealand Business College.

Værd at vide

Urmageri omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Urmageri er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information