amu i urmageri
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Urmageri

Kurserne inden for urmageri giver kompetencer til at arbejde med reparation, vedligehold og salg af alle slags ure.

Fakta

Navn:
Urmageri
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2661

Du kan specialisere dig i rensning, justering og kontrol af både nyere og ældre modeller af storure og småure. Du lærer også at beregne tilbud på reparationer og give kunderne sagkyndig rådgivning om både mekaniske og elektroniske produkter.

Kurserne henvender sig til faglærte urmagere.

Se alle AMU-kurser inden for området Urmageri på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Urmageri omfatter kurser inden for emnet:

  • Reparation, vedligeholdelse og salg af ure

Kurserne kan udbydes af Zealand Business College.

Værd at vide

Urmageri omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Serviceerhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Urmageri er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information