Kursus

Restaurering af mekaniske ure

Faget giver bl.a. forudsætninger for at femstille urdele samt polere, reparere og vedligeholde urkasser i forbindelse med restaurering af mekaniske ure.

Fakta

Navn:
Restaurering af mekaniske ure
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Faget varer 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2661
Fagkode:
14498-

Restaurering af mekaniske ure er et enkeltfag fra uddannelsen til urmager.

Målgruppe

Faget henvender sig til urmagere, der vil specialisere saig i restaurering af ure.

Mål

Du får forståelse for, hvilken begrænsning hensynet til bevaring af urets originale dele og værdi kan have for restaureringen.

Desuden får du forståelse for kundens ønsker om bevaring af patina mm.

Målet er, at du kan:

  • polere kasse og lænke uden at ændre på emnets form
  • fremstille urdele, fx optræksaksel og broer
  • reparere/restaurere og vedligeholde forskellige urkasser

Varighed

Faget varer 5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.