Kursus

Kronografer

Du får kendskab til forskellige typer af kronografer, herunder kronografer med krono-skiftehjul, kolonnehjulskronografer, mekaniske og elektroniske kronografer.

Fakta

Navn:
Kronografer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2661
Fagkode:
14248-

Kronografer er et enkeltfag fra uddannelsen til urmager.

Målgruppe

Faget henvender sig især til urmagre.

Mål

Faget giver dig kendskab til kronografer med krono-skiftehjul såvel som kolonnehjulskronografer. Du får desuden forudsætninger for at udføre service på begge typer. 

Du lærer at

  • søge informationer om udvikling af materialer brugt i komplicerede ure
  • identificere funktioner, der kræver særlige adskillelses- og samlemetoder
  • udføre service på urkasser til komplicerede ure
  • anvende rensemidler/metoder på baggrund af din teoretiske viden

Du får desuden funktionsforståelse for mekaniske og elektroniske kronografer, og du lærer at

  • udskifte slidte og defekte dele samt eventuelt fremstille dele
  • montere og indstille de forskellige visere samt montere værket i urkassen

Varighed

5 dage.

Eksamen

Faget afsluttes med en bedømmelse.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser.