Andre uddannelser

Portør

På uddannelsen lærer du at udføre portøropgaver på et hospital.

Fakta

Navn:
Portør
Varighed:
1 år på heltid
Adgangskrav:
Fyldt 18 år + ansættelse som portøraspirant på et hospital
Økonomi:
Du får løn under uddannelsen

Du lærer bl.a. at løfte og flytte samt transportere patienter, når de skal til behandling på hospitalets forskellige afdelinger.

Du lærer også at yde anden praktisk hjælp til patienter og personale.

Det meste af uddannelsen foregår som oplæring på et hospital, hvor du er ansat som portøraspirant. 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen tager et år og er bygget op af en basisuddannelse og en overbygning.

Basisuddannelsen varer otte måneder og består af:

 • Praktisk oplæring på det hospital, hvor du er ansat som portøraspirant (6 ½ måned)
 • Teoretisk uddannelse på portørskolen (6 uger)

Praktik

Når du er i praktik, bliver du oplært i portørens opgaver og kommer rundt på hospitalets forskellige afdelinger. 

Du lærer bl.a. at:

 • håndtere tunge løft af patienter og transportere dem til og fra fx røntgen og operation
 • hjælpe med genoptræning af patienter
 • betjene hjælpemidler og medicinsk udstyr som fx iltflasker
 • omgås og håndtere alvorlige syge mennesker og deres pårørende 

Derudover bliver du introduceret til andre portøropgaver på hospitalet, fx at: 

 • transportere mad, sengetøj og medicin
 • håndtere affald
 • styre opbevaring af senge og hjælpemidler
 • passe hospitalets haver og anlæg

Teori

Din teoretiske uddannelse foregår på portørskolen, hvor du fx lærer om: 

 • hvordan det er at være patient
 • kommunikation
 • etik og omsorg
 • samarbejde
 • hygiejne

Du lærer også at observere og reagere på ændringer hos patienten, og at hjælpe fx ved hjertestop eller særlige undersøgelser. 

Som en del af din teoretiske uddannelse skal du gennemføre AMU-kurset: 

Eksamen

Du afslutter den teoretiske del af basisuddannelsen med en prøve på portørskolen. Oplæringen afsluttes med en praktisk prøve på hospitalet.

Overbygningsuddannelsen

Når du har bestået basisuddannelsen, fortsætter du på overbygningen, som er bestemt af de opgaver, du skal varetage på hospitalet, når du er færdiguddannet.

Overbygningen varer fire måneder, hvor der indgår 20 dages teori.

Der er tre specialiseringer:

 • Det patientrelaterede område
 • Det tekniske område
 • Gartnerområdet

Det patientrelaterede område

Denne del af uddannelsen fokuserer på portørarbejde med kontakt til patienter og pårørende.

Den er obligatorisk for alle portøraspiranter og består af fire AMU-kurser:

Det tekniske område

Hvis du skal have arbejdsfunktioner på det tekniske område, kan du supplere med følgende AMU-kurser:

Gartnerområdet

Hvis du skal have arbejdsfunktioner på gartnerområdet, kan supplere med følgende AMU-kurser:

Varighed

Uddannelsen til portør varer et år.

Du må først begynde på overbygningen, når du har bestået din basisuddannelse.

Du skal være færdig med din overbygning senest 12 måneder efter, at du er blevet ansat som aspirant.

Optagelse og adgang

For at blive portør skal du først ansættes som portøraspirant på et hospital. Det bliver du ved at søge en ledig stilling eller kontakte det hospital, hvor du gerne vil uddanne dig. 

Der er tre regioner i Danmark, som uddanner portører.

Du finder ledige stillinger på regionernes hjemmesider: 

Efter ansættelsen indgår du en uddannelsesaftale med hospitalet. Aftalen beskriver dit uddannelsesforløb.

Du skal være fyldt 18 år, når du begynder som portøraspirant. Du skal også kunne tale og læse dansk og kan regne på et basalt niveau. Nogle hospitaler beder om en straffeattest.

Teoretisk uddannelse

Den teoretiske del af basisuddannelsen foregår:

Økonomi

Du får løn under uddannelsen.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver mulighed for at arbejde som portør på et hospital, sygehus eller lignende.

Få mere at vide

Portøruddannelsen er en overenskomstaftalt uddannelse mellem Danske Regioner og FOA (Fag og Arbejde).

Læs om

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information