Kursus

Affaldshåndtering, ejendomsservice

Du lærer om at håndterer affald i forskellige dele (fraktioner)af hensyn til miljøet. Samtidig lærer du om personlig sikkerhed ved arbejdet og at kommunikere med brugere og beboere om korrekt sortering.

Fakta

Navn:
Affaldshåndtering, ejendomsservice
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2636
Fagkode:
48453-

-

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere

Mål

Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved håndtering af affaldForstå sammenhæng mellem håndtering af affald og det samlede miljø, herunder:- Udvise kendskab til årsager og processer ved sortering af affald- Udvise kendskab til sortering af affald i fraktionerHåndtere affald korrekt i forhold til miljøet.Håndtere affald ud fra viden om personlig sikkerhed.Organisere affaldshåndtering, eksempelvis:- Den praktiske placering af f.eks. spande på pladsenKommunikere med beboere og brugere om sortering af affald.I forbindelse med at indhente informationer søge- Via internettet- I miljøbeskyttelsesloven- I gældende AT-vejledninger- I kommunernes regulativer

Varighed

5,0 dage

Eksamen

Der er ikke eksamen.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.