Job

Portør (job)

En portør transporterer patienter til og fra behandling, tilslutter apparater som fx iltflasker og bringer hjælpemidler ud.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige og private sygehuse, Plejehjem og andre behandlingsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Portør, Serviceportør, Hospitalsportør, Sygehusportør, Plejehjemsportør, Hospitalsserviceassistent

Som portør ved du, hvordan man løfter, flytter og transporterer syge mennesker og sørger for, at de føler sig i gode hænder.

Du har også andre praktiske opgaver på hospitalet. Nogle portører passer tekniske anlæg eller udendørsarealer.

Portører er typisk ansat på hospitaler, men du kan også arbejde på plejehjem og døgninstitutioner. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Du kan arbejde inden for tre områder:

 • Patientområdet
 • Det tekniske område
 • Gartnerområdet.

Portører arbejder normalt på skift i dag-, aften- og nattevagter og kan også have vagter i weekenden.

Patientområdet

Du sørger for, at patienten kommer sikkert til og fra behandling på hospitalets forskellige afdelinger efter den plan, sundhedspersonalet har lagt.

Du kan træde til med løft og støtte, når svækkede patienter skal i bad, undersøges eller lægges til rette på operationsbordet. Du kan også betjene fx iltflasker, hjælpemidler og genoptræningsanlæg.

Teknisk område

Du har en række servicefunktioner, fx transport af mad, varer og forsyninger på hospitalet og styring af lager. Du håndterer også affald og brugt sengetøj.

Gartnerområdet

Som portør kan du også være den, der passer hospitalets haver og udendørsområder. 

Arbejdsopgaver

Som portør kan du have patientopgaver og serviceopgaver. Nogle af de typiske arbejdsopgaver er:

 • Transportere patienter til undersøgelser, fx røntgen eller operation, og hjælpe med at løfte og lægge patienten til rette
 • Hjælpe med genoptræning af patienter
 • Udbringe ilt/gas, væsker, medicin, prøver, mad og hjælpemidler
 • Passe telefon, modtage varer og fordele post
 • Passe lager fx for senge og hjælpemidler
 • Håndtere affald og urent sengetøj
 • Vedligeholde haver, anlæg og udendørsarealer

Karriereveje

Du kan specialisere dig inden for:

 • Patientområdet
 • Det tekniske område
 • Gartnerområdet

Der er også mulighed for at specialisere sig yderligere, fx som:

 • Operationsportør: Du assisterer i forbindelse med operationer og varetager alle opgaver med transport og lejringer af patienter.
 • Portør med kapeltjeneste: Du tager dig af praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse og udlevering af afdøde.
 • Portør i akutmodtagelsen eller som en del af hjertestopteamet, hvor du fx kan hjælpe med at give hjertemassage.

Arbejdssteder

Nogle af de typiske arbejdssteder for portører er:

 • Hospitaler og sygehuse
 • Plejehjem og dagcentre
 • Hospice

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Portørarbejde på institutioner og hospitaler-26.301 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Indkomstoplysningerne gælder for ansatte i stillinger med ovenstående titler. Det dækker dermed ikke selvstændige med eget firma eller uddannede portører, der er ansat i stillinger med andre titler.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til portør varer et år. Du skal indgå en uddannelsesaftale med et lærested, som ansætter dig som portøraspirant. 

Læs om

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.