Uddannelsen til Herregårdsjæger og vildtforvalter
Andre uddannelser

Herregårdsjæger

Du lærer at forvalte jagt, vildt og naturområder professionelt.

Fakta

Navn:
Herregårdsjæger
Varighed:
6 år
Adgangskrav til landbrugsuddannelsen:
Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik
Adgangskrav til 2. del. herregårdsjæger:
Vær opmærksom på, at der er specifikke krav ved overgangen til del 2
Økonomi:
SU og elevløn

I den første del af uddannelsen følger du landbrugsuddannelsen. Du starter med at læse til landmand med speciale i planter. Herefter har du to års praktisk oplæring som herregårdsjæger.

Som færdiguddannet vil du typisk få job som skytte og vildtforvalter på en større ejendom i Danmark.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen varer i alt 6 år og veksler mellem perioder på læreplads og perioder på skole. Den består af to dele:

 • Landmand med speciale i planter
 • To års oplæring til herregårdsjæger samt et halvt års uddannelse til produktionsleder

Del 1 - Landmand med speciale i planter

På uddannelsens del 1 følger du landbrugsuddannelsen.

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole, samt et hovedforløb, der veksler mellem perioder på en læreplads og perioder på skole. 

Du skal selv finde en læreplads på et landbrug, der er godkendt til landmand med speciale i planter, men du vil få hjælp og vejledning fra erhvervsskolen.

Hvis du vil fortsætte på uddannelsens del 2 -herregårdsjæger-, skal du i løbet af uddannelsen til landmand med speciale i planter tage en række valgfag, som er obligatoriske.

Obligatoriske valgfag

 • Motorsavskursus
 • Jagtformer, teknik og planlægning
 • Håndtering og brug af jagtvåben
 • Klovbærende vildt
 • Vildt- og landskabspleje
 • Småvildt og terrænforbedring
 • Vildtsygdomme og hygiejne
 • Plantekendskab

Du skal også tage jagttegn og kørekort minimum type B.

Læs om landbrugsuddannelsen.

Del 2 - Herregårdsjæger og uddannelse til produktionsleder

Del 2 har fokus på ledelse, økonomi og produktion på en virksomhed. Den består af to års praktisk oplæring som herregårdsjæger efterfulgt af et halvt års uddannelse til produktionsleder. 

Oplæring som herregårdsjæger

Du skal selv finde en læreplads, men du vil få hjælp og vejledning af erhvervsskolen. På lærestedet, som kan være et gods eller en anden større landbrugsvirksomhed, får du erfaring med jagt, skovbrug og landbrug. Du lærer fx at pleje stedets jagt-, vildt- og naturinteresser og kan arbejde med at:

 • Afholde jagter
 • Forvalte en bestand af hjortevildt eller opdrætte og udsætte fasaner, agerhøns mv.
 • Pleje naturområder
 • Anlægge plantede områder, fx plantager, hegn, fodermarker, kunstige søer mv. 

Produktionsleder

Uddannelsen til produktionsleder foregår på Dalum Landbrugsskole. Du lærer fx om:

 • Ledelse, økonomi og produktionsstyring
 • Analyse af terræn – du får kendskab til forskellige kort
 • Klovbærende vildt, fx forvaltning af bestand af hjortevildt mv

Efter endt uddannelse er du herregårdsjæger med en landbrugsfaglig baggrund.

Adgangskrav

For at få adgang til uddannelsens del 1 skal du opfylde adgangskravene til landbrugsuddannelsen.

Læs mere i artiklen om landbrugsuddannelsen.

Bemærk: Hvis du har fundet en læreplads på et landbrug og indgået en skriftlig uddannelsesaftale, opfylder du adgangskravene.

Adgangskrav til del 2 - herregårdsjæger og produktionsleder

For at få adgang til uddannelsens del 2 skal du opfylde følgende:

 • Have gennemført uddannelsen til landmand med speciale i planter
 • Have gennemført obligatoriske valgfag, som er specifikke adgangskrav til del 2
 • Have fundet en læreplads som herregårdsjæger og indgået en skriftlig uddannelsesaftale

Endvidere skal du:

 • Være fyldt 18 år
 • Have kørekort, minimum type B
 • Have jagttegn

Ansøgning og optagelse

Der er flere måder at begynde en landbrugsuddannelse på. Måden afhænger af din alder og baggrund, når du starter.

Se afsnittet Ansøgning og optagelse i artiklen om landbrugsuddannelsen.

Kontakt Dalum Landbrugsskole for yderligere information om ansøgning og optagelse til herregårdsjæger.

Økonomi

Du får løn eller anden økonomisk støtte under uddannelsen.

Lærlingeløn

Du får lærlingeløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, både i læreplads- og skoleperioderne. Beløbet afhænger af, om du er under eller over 25 år.

 • Er du under 25 år, er din startløn som lærling typisk ca. dobbelt så høj som SU for udeboende over 20 år. Din lærlingeløn stiger, mens du er under uddannelse.
 • Er du 25 år eller derover, er din startløn som lærling typisk højere. Den vil som regel ligge på niveau med den minimumsløn, som er aftalt for voksne på området.

Lærlingelønnen er aftalt mellem arbejdsgiverorganisationen og den faglige organisation på området.

Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet, får du også lærlingeløn på grundforløbet. Hvis du ikke har det, kan du søge SU, hvis du er fyldt 18 år. 

Læs mere i Økonomi under erhvervsuddannelsen

Læs om SU

Bemærk: Under uddannelsen til produktionsleder får du ikke løn, men du har mulighed for at søge SU.

Fremtidsmuligheder

Som herregårdsjæger vil du kunne få job på en større jordbesiddelse eller landbrugsvirksomhed svarende til dit lærested. 

Du vil typisk blive ansat til at passe jagt-, vildt- og naturinteresser. Jagt er en vigtig driftsgren på linje med skovbrug, landbrug og ejendomsudlejning.

Du arbejder også med naturforvaltning, herunder pleje af hjortevildt og opdræt og udsætning af fjervildt. Du kan også anlægge og vedligeholde naturområder og plantede områder som fx, fodermarker, kunstige søer m.m.

Mere uddannelse

Med landbrugsuddannelsen har du adgang til flere videregående uddannelser. Læs mere i artiklen om landbrugsuddannelsen.

Som herregårdsjæger kan du også vælge at læse videre til:

Der er også mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for skov- og naturforvaltning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.