Andre uddannelser

Vildtforvalter

Du lærer at forvalte vildt, udvikle levesteder til vildt og varetage jagt- og naturinteresser.

Fakta

Navn:
Vildtforvalter
Varighed:
9½ måned
Adgangskrav:
Herregårdsjæger eller anden relevant uddannelse inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi.
Økonomi:
SU + deltagerbetaling

På uddannelsen lærer du at forvalte og planlægge tiltag for natur-, vildt- og jagtinteresser på en bedrift.

Som færdiguddannet vil du kunne få job både som praktiker og som administrator eller konsulent inden for natur- og vildtforvaltning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kvalifikationer til at arbejde med jagt, vildt og naturforvaltning på alle niveauer. Det kan være med direkte forvaltning af vildtet og vildtets levesteder eller med administration, som indirekte berører forvaltningen.

På uddannelsen lærer du bl.a. om:

 • Lovgivning i forhold til jagt, skov og natur
 • Grundlæggende vildtbiologi, vildtøkologi og artsbestemmelse
 • Terrænanalyse, GIS/GPS og kortlære
 • Forvaltning af hjortevildt, trækvildt og markvildt
 • Naturpleje og vildtpleje og pleje af terræn
 • Kommunikation og metode
 • Jagt og skydning
 • Ledelse og økonomi

Uddannelsessteder

Vildtforvalteruddannelsen udbydes af Københavns Universitet og foregår på Skovskolens afdeling i Auning på Djursland.

Optagelse og adgang

Få at få adgang til uddannelsen skal du have følgende baggrund:

 • Herregårdsjægeruddannelsen eller
 • Anden relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi.

Ansøgning og optagelse

Se Skovskolens hjemmeside, Københavns Universitet: Tilmeldingsskema.

Som ansøger med anden relevant uddannelse end herregårdsjægeruddannelsen, skal du til en optagelsesprøve og efterfølgende samtale.

Se mere om ansøgning og optagelse på Skovskolens hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU til uddannelsen.

Der er en månedlig deltagerbetaling på 6.000 kr., som inkluderer udgifter til bolig og til ekskursioner. Hvis du ikke ønsker bolig, skal du betale 3.000 kr. pr. måned for at gå på uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vildtforvalter vil du kunne:

 • Ansættes som praktiker med direkte forvaltning af vildtet og dets levesteder
 • Ansættes i administrative stillinger, som indirekte berører forvaltningen, fx i kommuner eller Naturstyrelsen

Få mere at vide

Skovskolen, Københavns Universitet: skovskolen.ku.dk/vildtforvalter

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information