Artikel

Præsentation af digital vejledning for forældre

Her finder du inspiration til, hvordan du som vejleder og lærer kan bruge UddannelsesGuiden og eVejledning i de forældrerettede aktiviteter i udskolingen.

Forældrene er en af de målgrupper, der skal inddrages i vejledningen af unge uddannelsesparate i udskolingen. I den forbindelse kan UddannelsesGuiden og eVejledning introduceres.

Her får du et overblik over de artikler, videoer og værktøjer på UddannelsesGuiden, som henvender sig forældre til elever i udskolingen, eller på anden vis er relevant for målgruppen.

Du finder også en kort beskrivelse af, hvorfor det er relevant at introducere det udvalgte materiale for forældrene. Materialet kan fx præsenteres på et forældremøde eller digitalt. 

Fold alle afsnit ud

Intro til UddannelsesGuiden

I videoen Intro til UddannelsesGuiden får man en introdution til, hvordan man kan bruge hjemmesiden.

Formål

At give forældre og unge et overblik over, hvordan de kan bruge UddannelsesGuiden, når den unge skal vælge ungdomsuddannelse, så de bliver i stand til at navigere på hjemmesiden og finde relevant information.

Tema om valg af ungdomsuddannelse

I temaet Introduktion til ungdomsuddannelsern - forældre kan forældre få hjælp og inspiration til ansøgningsprocessen.

Temaet "Til forældre"

Temaet Til forældre på UddannelsesGuiden henvender sig til forældre til elever i udskolingen. Her finder forældrene bl.a. information og vejledning til, hvordan de kan støtte deres datter eller søn i valget af ungdomsuddannelse. 

Formål

At introducere forældrene til et område på UddannelsesGuiden, der er særligt relevant for forældre, der har børn i udskolingen.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, der starter i 8. klasse. På UddannelsesGuiden finder forældrene artikler om uddannelsesparathedsvurderingen i 8., 9. og 10. klasse.

Uddannelsesparathed i 8. klasse

Artiklen Forberedelse til valg af uddannelse i 8. klasse henvender sig til forældre til elever i 8. klasse og forklarer bl.a. processen omkring UPV i 8. klasse.

Formål

At give forældrene viden om de kriterier, der ligger til grund for den parathedsvurdering, der laves af eleverne i 8. klasse i forhold til et foreløbigt valg af ungdomsuddannelse.

Forældre til uddannelsesparat 

Artiklen Uddannelsesparat i 8. klasse henvender sig til forældre, hvis søn eller datter bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse og fortæller om den videre proces.

Formål

At give forældrene viden om deres ansvar i forhold til ansøgning til en ungdomsuddannelse for elever, der er vurderet uddannelsesparate. 

Særlig vejledningsindsats i 8. klasse 

Artiklen Særlig vejledningsindsats i 8. klasse henvender sig til forældre, hvis datter eller søn endnu ikke er vurderet uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse eller er vurderet parat til andre uddannelsesaktiviteter mv. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser og fortæller om den videre proces.

Formål

At give forældrene viden om den skole- og vejledningsindsats KUI-vejlederen og skolen vil sætte i gang for at hjælpe elever til at blive uddannelsesparate til deres ønskede uddannelse.

Uddannelsesparathed i 9. klasse

Forældre til uddannelsesparat 

Artiklen Valg af uddannelse i 9. klasse henvender sig til forældre, hvis søn eller datter bliver vurderet uddannelsesparat i begyndelsen af 9. klasse og fortæller om den videre proces.

Formål

At give forældrene viden om deres ansvar i forhold til ansøgning til en ungdomsuddannelse for elever, der er vurderet uddannelsesparate. 

Forældre til unge, der skal blive uddannelsesparate i 9. klasse 

Artiklen Bliv uddannelsesparat i 9. klasse henvender sig til forældre, hvis datter eller søn endnu ikke er vurderet uddannelsesparat i begyndelsen af 9. klasse og fortæller om den videre proces.

Formål

At give forældrene viden om den skole- og vejledningsindsats KUI-vejlederen og skolen vil sætte i gang for at hjælpe elever til at blive uddannelsesparate.

Studievalgsportfolio

I artiklen Studievalgsportfolio og i Dialogværktøj om studievalgsportfolio får forældre til unge i udskolingen information om, hvad formålet med studievalgsportfolio er, og hvordan de kan bruge skemaet sammen med deres søn eller datter. 

Formål

At introducere forældrene for information og værktøjer, som kan hjælpe dem til sammen med deres søn eller datter at reflektere over og samtale om de skole- og vejledningsaktiviteter, de unge deltager i som led i afklaring af valg af ungdomsuddannelse.

Valg af ungdomsuddannelse

Videoer om valg af ungdomsuddannelse

Dit valg er en animationsvideo, som henvender sig til elever i udskolingen, der skal vælge ungdomsuddannelse.

Din nye hverdag på en erhvervsuddannelse er en forlængelse af "Dit valg". Videoen henvender sig til elever i 9. og 10. klasse, der har valgt en erhvervsuddannelse, eller elever som lige er startet på en erhvervsskole.

Din nye hverdag på en gymnasial uddannelse er ligeledes en forlængelse af "Dit valg". Videoen henvender sig til elever i 9. eller 10. klasse, der har valgt en gymnasial uddannelse, eller som lige er startet på gymnasiet.

Formål

At forældrene får indblik i noget af det materiale på UddannelsesGuiden, som henvender sig til de unge. Forældrene kan bruge videoerne til at indlede en snak med deres søn eller datter om valg af ungdomsuddannelse.

Adgangskrav til ungdomsuddannelserne

artiklen om uddannelsesparat til gymnasium, hf og erhvervsuddannelse får forældrene indblik i sammenspillet mellem uddannelsesparathedsvurderingen og adgangskravene til ungdomsuddannelserne.

Adgangskrav til erhvervsuddannelser

I artiklen om Adgangskrav til erhvervsuddannelserne, kan forældrene læse om adgangskravene erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Adgangskrav til gymnasiale uddannelser

I artiklen Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, kan forældrene læse om adgangskravene til stx, hhx, htx og hf.

Formål

At give et overblik over adgangskravene til henholdsvis erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser for elever, der søger optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Ansøgning og optagelse til ungdomsuddannelse

I temaet Optagelse til ungdomsuddannelse får den unge og den unges forælder et grafisk overblik over adgangskrav og optagelsesproces til hhv. gymnasial uddannelse og erhvervsuddannelse fra 9. og 10. klasse.

Formål

At give forældrene viden om regler og processer i forbindelse med ansøgning og optagelse på en ungdomsuddannelse.

eVejledning

eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. Her kan forældre henvende sig via chat, telefon og mail. 

Formål

At vise forældre hvor, hvordan og hvornår de kan få vejledning.

Mit UG

Mit UG indeholder digitale værktøjer, som henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, der skal vælge ungdomsuddannelse. Værktøjet kan blandet andet bruges som forberedelse til introkurser og erhvervspraktik samt valg af ungdomsuddannelse.

Formål

At give forældre indsigt i de digitale værktøjer, eleven kan benytte i skolen og derhjemme som led i en afklaringsproces, der skal føre til et reflekteret valg af ungdomsuddannelse.