Artikel

Ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Hvis dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat til sin ønskede ungdomsuddannelse i 8. klasse, vil I få hjælp i processen frem mod valg af ungdomsuddannelse.

Vejlederen og skolen vil sætte gang i en målrettet skole- og vejledningsindsats, der skal hjælpe dit barn til at blive uddannelsesparat. 

Som forælder vil du også blive inddraget og evt. inviteret til et møde.

Fold alle afsnit ud

Grunde til at dit barn vurderes ikke-uddannelsesparat

Der kan være forskellige grunde til, at dit barn er blevet vurderet ikke-uddannelsesparat i 8. klasse:

Gennemsnit af standpunktskarakterer

Dit barn har under 4,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i 8. klasse. Derfor opfylder dit barn endnu ikke de faglige forudsætninger for at være parat til en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse/eux.

Dit barn har under 5,0 i gennemsnit af standpunktskaraktererne i 8. klasse. Derfor opfylder dit barn endnu ikke de faglige forudsætninger for at være parat til en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, hhx eller htx).

Personlige og sociale forudsætninger

Dit barn opfylder måske de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat, men ikke de personlige eller sociale forudsætninger.

Hvis lærerne på skolen har vurderet, at dit barn ikke opfylder de personlige eller sociale forudsætninger, vil vejlederen efterfølgende lave en helhedsvurdering af dit barns uddannelsesparathed.

Vejlederens vurdering skal være klar senest 10. januar efter den første vurdering og igen senest 25. juni efter den næste vurdering. Dit barn vil få skriftligt svar med en begrundelse for vurderingen samt en plan for det videre forløb.

Plan i samarbejde med vejlederen

Bliver dit barn vurderet ikke-uddannelsesparat af vejlederen i januar måned i 8. klasse, vil skolen og vejlederen sammen lægge en plan for, hvordan dit barn kan arbejde med at blive uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Planen tager udgangspunkt i de områder, hvor dit barn har brug for en indsats, og er derfor individuel.

Det kan være, at dit barn skal have ekstra fokus på dansk eller matematik for at forbedre sine karakterer.

Det kan også være, at dit barn skal lave aftaler om at forbedre sit fremmøde eller have hjælp til at deltage aktivt i undervisningen eller i gruppearbejde.

Skolens leder og vejlederen sørger for, at dit barns elevplan bliver udfyldt med de planer og aftaler, I kommer frem til.

Vurdering i juni

I juni måned i 8. klasse vil vejlederen lave en ny uddannelsesparathedsvurdering af dit barn. Hvis dit barn endnu ikke kan vurderes uddannelsesparat, fortsætter han/hun med sin plan.

Målet er, at dit barn bliver parat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun er interesseret i efter 9. eller evt. 10. klasse eller evt. efter at have gennemført andre forberedende forløb, som I har aftalt.

Læs mere i Ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

Hvis dit barn bliver vurderet uddannelsesparat, afslutter han/hun samarbejdet med vejlederen, og I fortsætter processen frem mod ansøgning til ungdomsuddannelse i 9. klasse på egen hånd.

Læs mere i Uddannelsesparat i 9. klasse

Har du brug for vejledning?

Kontakt vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt den kommunale ungeindsats.

Er dit barn parat til at vælge ungdomsuddannelse?

Deltag i digitale oplæg for forældre fra den 29. august.