Artikel

Ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Hvis din søn/datter vurderes ikke-uddannelsesparat i 8. klasse, vil I få hjælp i processen frem mod valg af ungdomsuddannelse.

UU-vejlederen og skolen vil sætte gang i en målrettet skole- og vejledningsindsats, der skal hjælpe din søn/datter til at blive uddannelsesparat. Går den unge på efterskole, er det efterskolen, der står for indsatsen.

Som forælder vil du også blive inddraget og evt. inviteret til et møde.

Fold alle afsnit ud

Plan i samarbejde med UU-vejlederen

Bliver din søn/datter vurderet ikke-uddannelsesparat af UU-vejlederen i januar måned i 8. klasse, vil skolen og UU-vejlederen sammen lægge en plan for, hvordan din søn/datter skal arbejde med at blive uddannelsesparat til den ungdomsuddannelse, han/hun ønsker.

Planen tager udgangspunkt i de områder, hvor din søn/datter har brug for en indsats, og er derfor individuel. Det kan være, at din søn/datter skal have ekstra fokus på dansk eller matematik for at forbedre sine karakterer. Det kan også være, at din søn/datter skal lave aftaler om at forbedre sit fremmøde eller have hjælp til at deltage aktivt i undervisningen eller i gruppearbejde.

Skolens leder og UU-vejlederen sørger for, at din søns/datters elevplan bliver udfyldt med de planer og aftaler, I kommer frem til.

Vurdering i juni

Senest 25. juni i 8. klasse vil UU-vejlederen lave en ny uddannelsesparathedsvurdering af din søn/datter. Hvis din søn/datter endnu ikke kan vurderes uddannelsesparat, fortsætter han/hun med sin plan.

Målet er, at din søn/datter bliver parat til den type ungdomsuddannelse, som han/hun er interesseret i efter 9. eller evt. 10. klasse eller evt. efter at have gennemført andre forberedende forløb, som I har aftalt.

Læs mere i Ikke-uddannelsesparat i 9. klasse

Hvis den unge vurderes uddannelsesparat ved vurderingen i juni i 8. klasse, overtager du som forældre ansvaret for din søns/datters valg af og tilmelding til enten ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Læs mere i Uddannelsesparat i 9. klasse

Vejledning til ikke-uddannelsesparate

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens
Uddannelsesvejledning (UU)
i din kommune.