Lærer i undervisningssituation

Til vejledere og lærere i udskolingen

Som lærer og vejleder kan du i mange sammenhænge få brug for at introducere uddannelse og vejledning. Både i udskolingens vejledningsaktiviteter og i emnet Uddannelse og Job skal eleverne arbejde med UddannelsesGuiden som et gennemgående værktøj, og du skal som underviser og vejleder introducere eleverne til portalen, så de gradvist opnår fortrolighed med værktøjet.

Brug også UddannelsesGuiden, hvis du vil supplere din vejledningsfaglige viden eller søger inspiration og nye ideer til din undervisning og vejledning.

Fra Undervisningsministeriet

Til lærere
UPV i 8. klasse. Inspiration og værktøj til Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger (pdf).

Udvikling af kollektiv vejledning

I inspirationshæftet Udvikling af kollektiv vejledning (pdf), præsenterer projektdeltagere fra en lang række UU-centre afprøvede modeller og metoder fra 'Projekt om udvikling af kollektiv vejledning’.