Til vejledere og lærere i udskolingen

Som lærer og vejleder kan du i mange sammenhænge få brug for at introducere uddannelse og vejledning. Både i udskolingens vejledningsaktiviteter og i faget Uddannelse og job skal eleverne arbejde med UddannelsesGuiden som et gennemgående værktøj, og du skal som underviser og vejleder introducere eleverne til portalen, så de gradvist opnår fortrolighed med værktøjet.

Brug også ug, hvis du vil supplere din vejledningsfaglige viden eller søger inspiration og nye ideer til din undervisning og vejledning.

Materialer fra Undervisningsministeriet

Til lærere:

UPV i 8. klasse. Inspiration og værktøj til Vurdering af elevernes personlige og sociale forudsætninger (pdf).

Til vejledere og forældre:

Uddannelse - dit barns fremtid (pdf), en pjece om valget af ungdomsuddannelse. Find også pjecen på arabisk, engelsk, farsi, pashto, somali, tyrkisk og urdu.

Udvikling af kollektiv vejledning

I inspirationshæftet, der kan downloades nedenfor, præsenterer projektdeltagere fra en lang række af landets UU-centre de modeller og metoder, de har udviklet og afprøvet i ’Projekt om udvikling af kollektiv vejledning’.